ด้วยห้องปฏิบัติการคุณภาพสูงที่ใช้งานง่ายและโซลูชันระหว่างกระบวนการ เราต้องการมีส่วนร่วมต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์รวมถึงสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญของเราจากทุกสาขาทั่วโลกพร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าในการค้นหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งาน

Highlights