ติดต่อ

โปรดใช้แบบฟอร์มต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
RMA หรือ Return Material Authorization เป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะมีการจัดส่งอุปกรณ์หรือส่วนประกอบไปยัง BUCHI หรือคู่ค้า
Address
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและการกำจัดของเสียอย่างปลอดภัย: เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการวัตถุอันตรายว่าด้วยเรื่องของกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใต้กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการกำจัดของเสียอย่างปลอดภัย เช่น กากเคมีกากเคมีหรือตัวทำละลาย กำหนดให้ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้และลงนามอย่างถูกต้อง หากเครื่องมือหรือชิ้นส่วนที่ส่งคืนให้เราโดยที่เอกสารนี้ไม่เสร็จสมบูรณ์ จะถูกปฏิเสธการยอมรับและจะส่งคืนให้กับผู้ส่ง โดยผู้รับคืนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนทั้งหมด
กรุณาเลือกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ต้องการคืนกลับ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

การสนับสนุนทั่วโลก

เราให้ความครอบคลุมทั่วโลก

ดำเนินการรักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับลูกค้าของเราและเสนอคำแนะนำที่ไม่เป็นเพียงแต่การแก้ไขปัญหา ค้นหาความช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจงของแอปพริเคชันนี้ในเครือข่ายของเคลือ BUCHI ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของคุณ ศูนย์งานฝ่ายบริการ BUCHI และพันธมิตรการจัดจำหน่ายของ BUCHI รับความช่วยเหลือที่คุณต้องการจากทีมวิศวกรที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงที่ได้เข้ารับการอบรมจาก BUCHI เป็นประจำ

ค้นหาพันธมิตรของคุณ
BUCHI_Global_Presence.jpg