นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องข้อมูลมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับ BUCHI โดยคุณสามารถใช้เว็บไซต์ของ BUCHI ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ หากเจ้าของข้อมูลต้องการใช้บริการพิเศษของบริษัทของเราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นสิ่งจำเป็น หากจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการนี้จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหรือความยินยอมของคุณ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือส่งข้อมูลมาที่เราเท่านั้น

"การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของข้อมูล จะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เสมอ และเป็นไปตามข้อมูลเฉพาะประเทศ ข้อบังคับด้านการคุ้มครองที่บังคับใช้กับ BUCHI"

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทของเราต้องการแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ใช้ และประมวลผล นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลจะได้รับแจ้งถึงสิทธิ์ของตนในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมการใช้ข้อมูล BUCHI ได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและภายในองค์กรมากมาย เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกคุ้มครองผ่านเว็บไซต์นี้อย่างสมบูรณ์ที่สุด อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอาจมีช่องว่างด้านความปลอดภัย ดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันการป้องกันที่สมบูรณ์ได้ ด้วยเหตุนี้ เจ้าของข้อมูลทุกคนมีอิสระที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เราด้วยวิธีการอื่น เช่น ทางโทรศัพท์

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์และบริการเว็บทั้งหมดที่ให้บริการและดำเนินการโดย Büchi Labortechnik AG, Meierseggstrasse 40, 9230 ฟลาวิล (ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) ในฐานะผู้ควบคุมการใช้ข้อมูล โดยใช้กับเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์ของเรา” หรือ “เว็บไซต์ของเรา” หรือกับ “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

https://www.buchi.com
https://flashpurescout.buchi.com/
https://nirapplications.buchi.com/
https://cloud.infohub.buchi.com/
https://barts-blog.net
https://shallot-holmes.com
https://buchinir.com/
https://shopus.buchi.com/

"นอกจากข้อเสนอออนไลน์ของเราแล้ว เรายังมีแอปมือถือฟรีที่คุณสามารถดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณได้ ดังนั้นเราจึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใช้แอปมือถือ ""BUCHI"" ของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ""แอป"") ตามที่ระบุในข้อ 12

"นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ร่วมกับข้อกำหนดการใช้งานของบริษัท ถูกใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์ของเรา"

สารบัญ

 1. ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุม เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
 2. คำจำกัดความของคำศัพท์
 3. การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ
 4. การใช้ผู้ให้บริการภายนอก การถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก
 5. คุกกี้
 6. การวิเคราะห์เว็บและแอป
 7. การใช้ลิงก์โซเชียลมีเดียและปลั๊กอิน
 8. การเชื่อมต่อเข้ากับวิดีโอ YouTube
 9. ความปลอดภัยของข้อมูล
 10. สิทธิของคุณ
 11. เครื่องมือและปลั๊กอินของบุคคลที่สามอื่น ๆ
 12. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก
 13. แอปพลิเคชั่นมือถือ
 14. บล็อก
 15. แอปพลิเคชัน
 16. การอัพเดทและการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1. ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุม เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ผู้ควบคุม

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามความหมายของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คือ:

บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
77/121 สินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 28 ยูนิตซี ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพ 10600
ประเทศไทย

Contact Center: Thailand@buchi.com
โทร: 02-8620851

2. คำจำกัดความของคำศัพท์

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ BUCHI อิงตามข้อกำหนดที่ใช้โดย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราควรอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายสำหรับสาธารณชน ตลอดจนลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราจึงต้องการอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ล่วงหน้าตามนี้ :

a) ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เจ้าของข้อมูล") บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลที่สามารถระบุได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอ้างอิงถึงตัวระบุ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่ง ตัวระบุออนไลน์ หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยเฉพาะทางกายภาพ สรีรวิทยา อัตลักษณ์ทางพันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลธรรมดานั้น

b) เจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลคือบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ซึ่งมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมการใช้ข้อมูล

c) การประมวลผล

การประมวลผล หมายถึง การดำเนินการหรือชุดของการดำเนินการใดๆ ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดกลุ่ม การยื่น การจัดเก็บ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลง การดึงข้อมูล การให้คำปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่งผ่าน การเผยแพร่ หรือ มิฉะนั้น การจัดตำแหน่งหรือการรวมกัน การจำกัด การลบออก หรือการทำลาย

d) การจำกัดของการประมวลผล

การจำกัดการประมวลผลเป็นการทำเครื่องหมายของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้โดยมีจุดประสงค์เพื่อจำกัดการประมวลผลในอนาคต

e) การทำโปรไฟล์

การทำโปรไฟล์คือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติประเภทใดก็ตามที่ประกอบด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อประเมินลักษณะส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลธรรมดา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สุขภาพ ความชอบส่วนบุคคล , ความสนใจ, ความน่าเชื่อถือ, พฤติกรรม, สถานที่หรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่

f)  การจัดทำข้อมูลแฝง

การจัดทำข้อมูลแฝงคือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถนำมาประกอบกับเจ้าของข้อมูลใด ๆ ได้โดยปราศจากข้อมูลเพิ่มเติม โดยข้อมูลเพิ่มเติมนั้นมีเงื่อนไขว่าข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจะถูกเก็บไว้แยกต่างหากและอยู่ภายใต้มาตรการทางเทคนิคและการดำเนินการภายในบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้มาจากบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวได้

g) ผู้ควบคุมหรือผู้ควบคุมข้อมูล

ผู้ควบคุมหรือผู้ควบคุมข้อมูลเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งดำเนินการโดยลำพังหรือร่วมกับผู้อื่นเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

h) ผู้ประมวลผล

ผู้ประมวลผลข้อมูลหมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอำนาจสาธารณะ หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุม

i)   ผู้รับ

ผู้รับ หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สามหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจทางกฎหมายโดยเฉพาะจะไม่ถือว่าเป็นผู้รับ

j)   บุคคลที่สาม

บุคคลที่สาม หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากเจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล และบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล

k) ความยินยอม

ความยินยอม หมายถึง การแสดงหรือแจ้งเกี่ยวกับความปรารถนาของเจ้าของข้อมูลสำหรับการใช้ข้อมูลในกรณีเฉพาะที่แจ้งและชัดเจนในรูปแบบของคำแถลงหรือการดำเนินการยืนยันที่ชัดเจนแบบอื่น ๆ โดยที่เจ้าของข้อมูลระบุว่าพวกเขายินยอมให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

3. การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเราโดยอัตโนมัติโดยเบราว์เซอร์ที่ใช้บนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างสะดวก เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกรวบรวมโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ และจะถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราวใน log file

 • ที่อยู่ IP
 • วันที่และเวลาที่ขอ
 • เขตเวลาจาก Greenwich Mean Time (GMT)
 • การขอข้อมูล
 • สถานะการเข้าถึง / รหัสของสถานะ HTTP
 • ปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนในแต่ละกรณี
 • เว็บไซต์ที่ร้องขอข้อมูลมา
 • เบราว์เซอร์ที่ใช้
 • ภาษาและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์
 • ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เฟซ
 • เวอร์ชันแอป

เมื่อใช้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่นๆ BUCHI จะไม่ทำการสรุปใดๆเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล แต่ข้อมูลนี้มีความจำเป็นเพื่อ

 • ส่งมอบเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้อง
 • ปรับเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราและการโฆษณาให้เหมาะสม
 • มั่นใจได้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีของเว็บไซต์สามารถทำงานได้สมบูรณ์ในการใช้งานในระยะยาว
 • ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับหน่วยงานบรัฐที่ใช้บังคับใช้กฎหมายในกรณีที่เกิดการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต

ดังนั้น BUCHI จึงวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมโดยไม่เปิดเผยตัวตนและข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ และในอีกทางหนึ่งเพื่อเพิ่มการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่ามีระดับการป้องกันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของ log file ของเซิร์ฟเวอร์จะถูกจัดเก็บแยกจากข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เจ้าของข้อมูลให้มา โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวสำหรับการรวบรวมข้อมูล

นอกจากนี้ เราใช้คุกกี้เช่นเดียวกับบริการวิเคราะห์ต่างๆ และบุ๊กมาร์กโซเชียลมีเดีย/ปลั๊กอินเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและใช้แอปของเรา คำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และบริการวิเคราะห์สามารถอ่านได้ที่ข้อ 5, 6 และ และบุ๊กมาร์กโซเชียลมีเดีย/ปลั๊กอินภายใต้ข้อ 6 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในข้อ 8 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเข้ากับ วีดิโอ ของ YouTube

การใช้แบบฟอร์มการติดต่อหรือทางอีเมล์

เมื่อคุณติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อหรือทางอีเมล ข้อมูลที่คุณให้ไว้ (ที่อยู่อีเมล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์มการติดต่อ) จะถูกเก็บไว้โดยเราเพื่อที่จะตอบคุณ คำถาม. หากจำเป็นตามคำขอของคุณ ข้อมูลอาจถูกส่งไปยังบริษัทในเครือ BUCHI หรือองค์กรการตลาดและประมวลผลโดยพวกเขา
 
การประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อของเรา ทางอีเมลนั้นขึ้นอยู่กับความยินยอมที่คุณให้โดยสมัครใจตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การดาวน์โหลดฟรี

เรามีการให้บริการแก่คุณในการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆฟรี (เช่น สำหรับโบรชัวร์ เอกสารข้อมูลทางเทคนิค บันทึกการใช้งานและคำแนะนำ คู่มือ ฯลฯ) บนเว็บไซต์หรือแอปของเรา ก่อนที่คุณจะเริ่มการดาวน์โหลดได้ คุณจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มโดยระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล รหัสไปรษณีย์ และเมืองของคุณ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ หากมี เราจัดเก็บข้อมูลนี้ และหากจำเป็น ส่งต่อไปยังองค์กร/พื้นที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการประมวลผลคือการบันทึกสถิติของการดาวน์โหลดที่ดำเนินการ เช่นเดียวกับแนวทางการส่งเสริมการขายโดย BUCHI หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 
หากคุณยินยอมให้ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวและอีเมลการตลาดและการโฆษณาอื่น ๆ เราจะประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรงและเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่น ๆ ที่ BUCHI จัดเก็บไว้เกี่ยวกับคุณตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

4. การใช้ผู้ให้บริการภายนอก การถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก

BUCHI ใช้ผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับงานสนับสนุนและดูแลระบบสำหรับเว็บไซต์หรือแอปของเรา ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เป็นครั้งคราว ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลของคุณโดยเฉพาะเจาะจงในนามของและตามคำแนะนำของ BUCHI โดยปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ โดยเรายินดีที่จะให้รายชื่อผู้ให้บริการตามคำขอหากท่านต้องการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามอื่น ๆ จะเกิดขึ้นตามระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูล ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

5. คุ้กกี้

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และในแอปของเรา

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณหรือในหน่วยความจำอุปกรณ์ของอุปกรณ์มือถือของคุณ และกำหนดให้กับแอปหรือเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ โดยที่เราได้รับข้อมูลบางอย่าง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับตัวตนของคุณ

คุกกี้ช่วยให้เราปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์หรือกรอกแบบฟอร์มเว็บให้คุณโดยอัตโนมัติ เรายังรวบรวมข้อมูลการเข้าชมที่ไม่ระบุชื่ออีกด้วย คุณสามารถตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อบล็อกหรือลบคุกกี้ แต่คุณอาจใช้คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ของเราไม่ได้หากคุณทำเช่นนั้น คุกกี้บางตัว เช่น คุกกี้จากระบบจัดการเนื้อหา (CMS) Drupal จะหมดอายุหลังจากหนึ่งปี คุกกี้อื่นๆ บางตัวจะถูกลบออกทันทีหลังจากเซสชันของเบราว์เซอร์เมื่อคุณปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ

เราใช้คุกกี้เซสชั่นเพื่อจดจำว่าคุณได้เยี่ยมชมแต่ละหน้าของเว็บไซต์หรือแอปของเราแล้ว สิ่งเหล่านี้จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์หรือแอปของเรา
 
Iนอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้ชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความในการใช้งานได้อย่างง่ายซึ่งจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ปลายทางของคุณตามระยะเวลาที่กำหนด หากคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปของเราอีกครั้งเพื่อใช้บริการของเรา เว็บไซต์หรือแอปของเราอีกจะรับรู้โดยอัตโนมัติว่าคุณเคยเข้ามาเยี่ยมชมเราในอดีตและรายการและรับรู้การตั้งค่าใดที่คุณทำ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องป้อนอีกครั้ง
 
ในทางกลับกัน เราใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการใช้เว็บไซต์หรือแอปของเราในทางสถิติ และเพื่อประเมินสำหรับปรับข้อเสนอของเราให้เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ (ดูข้อ 5 และ 6 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เรารับรู้โดยอัตโนมัติว่าคุณเคยเยี่ยมชมเราในอดีตเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปของเราอีกครั้ง คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลที่ประมวลผลโดยคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเช่นเดียวกับของบุคคลที่สามตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 
คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการมือถือและการตั้งค่าแอปได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ของบุคคลที่สามหรือคุกกี้ทั้งหมด แต่คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์หรือแอปของเราได้หากคุณปฏิเสธคุกกี้ โดยเป็นไปตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 
The legal basis for the use of cookies is based on your consent pursuant to Art. 6 para. 1 s. 1 let. a GDPR.

Technically necessary cookies are set on the basis of Art. 6 para. 1 s. 1 let. f GDPR.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์นั้นสามารถพบได้ในรายการคุกกี้ของเรา:

รายการคุกกี้

คุกกี้คือข้อมูลชิ้นเล็กๆ (ไฟล์ข้อความ) ที่เบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อได้รับจากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมให้ "จดจำ" ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น การตั้งค่าภาษาหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เรากำหนดคุกกี้เหล่านี้และเรียกว่าคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งมาจากโดเมนที่แตกต่างจากเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสนับสนุนการโฆษณาและการตลาดของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

การใช้คุกกี้สำหรับ Google Analytics 4:
 • The gtag.js Javascript library uses first-party cookies to distinguish unique users and sessions for a user
 • _ga (expiration time 2 years)
 • _gid (expiration time 24 hours)
 • _ga_ (expiration time 2 years)
 • _ga_gb_ (expiration time 90 days)
การใช้คุกกี้สำหรับ Universal Analytics:
 • The gtag.js Javascript library uses first-party cookies to distinguish unique users and sessions for a user
 • _ga (expiration time 2 years)
 • _gid (expiration time 24 hours)
 • _gat (expiration time 1 minute)
 • AMP_TOKEN (expiration time 30 seconds to 1 year)
 • _gac_ (expiration time 90 days)

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของคุณได้ โดยปกติ คุกกี้เหล่านี้ได้รับการตั้งค่าเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของคุณสอดคล้องกับคำขอบริการ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้บล็อกคุกกี้เหล่านี้หรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่ของเว็บไซต์จะไม่ทำงานในกรณีนี้ คุกกี้เหล่านี้ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

คุกกี้ฟังก์ชัน

ด้วยคุกกี้เหล่านี้ เว็บไซต์สามารถให้การทำงานขั้นสูงและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ สิ่งเหล่านี้อาจถูกกำหนดโดยเรา หรือโดยบุคคลที่สามซึ่งเราใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ บริการเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมด อาจทำงานไม่ถูกต้อง

คุกกี้ประสิทธิภาพ

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถนับการเข้าชมและแหล่งที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราได้ ช่วยเราตอบคำถามว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุด หน้าใดใช้น้อยที่สุด และผู้เข้าชมย้ายไปรอบๆเว็บ ไซต์ของเราอย่างไร ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะถูกรวบรวมและไม่ระบุชื่อ หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถทราบได้เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุกกี้เหล่านี้อาจถูกตั้งค่าผ่านเว็บไซต์ของเราโดยพันธมิตรโฆษณาของเรา บริษัทเหล่านี้อาจใช้เพื่อทำโปรไฟล์ความสนใจของคุณและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อื่นๆ พวกเขาไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับการระบุตัวตนเฉพาะของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของคุณ หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ คุณจะได้รับโฆษณาบนเว็บที่ตรงเป้าหมายน้อยลง

พิกเซลติดตาม

คือไฟล์กราฟิกขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์หรืออีเมล พิกเซลติดตามอาจใช้เพื่อสื่อสารกับคุกกี้ นับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และทำความเข้าใจพฤติกรรมการใช้งาน พิกเซลอาจรวมอยู่ในอีเมลด้วยเพื่อเรียนรู้ว่าข้อความถูกเปิด แก้ไข หรือส่งต่อหรือไม่ คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีนี้ผ่านพิกเซล ในการดำเนินการนี้ คุณต้องบล็อกคุกกี้ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นใน ”คุกกี้”

6. การวิเคราะห์เว็บและแอป

Google Analytics

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) โดยการใช้ Google Analytics เราต้องการให้แน่ใจว่าการออกแบบที่มุ่งเน้นความต้องการและการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของเว็บไซต์ของเรา เช่นเดียวกับบันทึกการใช้เว็บไซต์ของเราในทางสถิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อเสนอของเราสำหรับคุณ ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
Google Analytics ใช้ "คุกกี้" ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่บันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีที่ผู้ใช้ใช้ไซต์ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณมักจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google และเก็บไว้ที่นั่น เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics พร้อมส่วนขยาย “_anonymizeIp()” ซึ่งหมายความว่าที่อยู่ IP ได้รับการประมวลผลในรูปแบบย่อ โดยจะไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณที่มีข้อมูลอ้างอิงส่วนบุคคลจะถูdแยกออกทันที และข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบทันที เนื่องด้วย Google มีศูนย์เก็บข้อมูลทั่วโลก (ภายในและภายนอกสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา) เราไม่อาจทราบว่า Google อาจส่งข้อมูลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์นอกสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาหรือไม่

"ในนามของเรา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (เช่น แสดงคุณลักษณะการโฆษณา เช่น รีมาร์เก็ตติ้ง รายงานการแสดงผลบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google, การรวม DoubleClick Campaign Manager หรือรายงาน Google Analytics เกี่ยวกับประสิทธิภาพตามลักษณะทางประชากรและความสนใจ)"

ในบางกรณี Google อาจวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคุณในอุปกรณ์ปลายทางต่างๆ (พีซี สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ) ข้ามอุปกรณ์และประเมินผลสำหรับ BUCHI เพื่อจุดประสงค์นี้ Google อาจเชื่อมโยงข้อมูลที่สร้างขึ้นผ่านอุปกรณ์ปลายทางที่เกี่ยวข้องกันกับข้อมูลจากบัญชี Google ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หากคุณมีบัญชี Google และการตั้งค่าของคุณ จะทำให้ Google สามารถเชื่อมโยงประวัติเบราว์เซอร์ของคุณได้ ด้วยบัญชี Google ของคุณและข้อมูลจากบัญชี Google ของคุณสามารถนำมาใช้เพื่อปรับแต่งโฆษณาในแบบของคุณ

คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้ คุณยังสามารถป้องกันการรวบรวมข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) ไปยัง Google และการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่ลิงก์ต่อไปนี้ : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

"เพื่อเป็นทางเลือกแทนปลั๊กอินของเบราว์เซอร์หรือภายในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถตั้งค่าคุกกี้ opt-out ทป้องกันไม่ให้ Google Analytics รวบรวมข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้ในอนาคต (คุกกี้ opt-out นี้จะใช้งานได้เฉพาะในเบราว์เซอร์นี้และ สำหรับโดเมนนี้เท่านั้น ดังนั้น หากคุณลบคุกกี้ในเบราว์เซอร์นี้ คุณต้องคลิกลิงก์นี้อีกครั้ง)

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) https://www.google.com/analytics/terms/de.html, ภาพรวมนโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, และนโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

เครื่องมือวัด Conversion ของ Google AdWords

นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเรายังใช้เครื่องมือวัด Conversion ของ Google AdWords ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google

คุกกี้สำหรับการวัด Conversion ถูกตั้งค่าเมื่อผู้ใช้คลิกโฆษณาที่ Google วางไว้ คุกกี้เหล่านี้จะหมดอายุหลังจากผ่านไป 30 วันและจะไม่ใช้เพื่อระบุตัวบุคคล หากคุณเข้าชมหน้าบางหน้าของเว็บไซต์ของเราภายใน 30 วันนี้ Google และเราจะทราบได้ว่าคุณได้คลิกโฆษณาและถูกนำมาที่หน้านี้ ลูกค้า Google AdWords แต่ละคนจะได้รับคุกกี้ที่แตกต่างกัน คุกกี้จึงไม่สามารถติดตามผ่านเว็บไซต์ของลูกค้า AdWords ได้ ข้อมูลที่รวบรวมโดยใช้คุกกี้ conversion จะใช้ในทางสถิติ ทำให้เราทราบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่คลิกโฆษณาของเราและถูกนำต่อไปยังไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ ที่ระบุถึงตัวคุณ เนื่องด้วย Google มีศูนย์เก็บข้อมูลทั่วโลก (ภายในและภายนอกสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา) เราไม่อาจทราบว่า Google อาจส่งข้อมูลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์นอกสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาหรือไม่

หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วม คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้เครื่องมือวัด Conversion ของ Google ได้อย่างง่ายดายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณภายใต้การตั้งค่าผู้ใช้ คุณสามารถค้นหาตัวเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ในหน้าสำหรับการปิดใช้งานการโฆษณา Google ที่https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม"Google Analytics" ระบุในข้อ 6

Google AdWords Remarketing 

นอกจากเครื่องมือวัด Conversion ของ Adwords แล้ว เรายังใช้แอปพลิเคชัน Google Remarketing จาก Google นี่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราใช้ในการติดต่อคุณ ด้วยแอปพลิเคชันนี้ โฆษณาของเราสามารถแสดงให้คุณเห็นในระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตครั้งต่อไปของคุณหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยใช้คุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งพฤติกรรมการใช้งานของคุณจะถูกบันทึกและประเมินโดย Google เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งช่วยให้ Google สามารถระบุการเข้าชมเว็บไซต์ของเราก่อนหน้านี้ได้ ตามคำแถลงของ Google จะไม่มีการรวมข้อมูลที่รวบรวมในระหว่างการรีมาร์เก็ตติ้งกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ Google จัดเก็บไว้ และตามที่ Google การจัดทำข้อมูลแฝงถูกใช้ในรีมาร์เก็ตติ้ง

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ Google AdWords Remarketing เป็นไปตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คือมาตรา 6 วรรค 1 วิ 1 ตาม GDPR วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายที่อยู่เบื้องหลังถือเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความหมายของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้ "Google Analytics" เกี่ยวกับผู้ให้บริการของบุคคลที่สามที่ Google นำไปใช้ตามนั้น

Google Tag Manager

BUCHI ใช้ Google Tag Manager ซึ่งเป็นบริการของ Google บริการนี้อนุญาตให้แท็กของเว็บไซต์ (แท็กเป็นองค์ประกอบโค้ดขนาดเล็กบนเว็บไซต์ที่ใช้ในการวัดการเข้าชมและพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม) สามารถจัดการผ่านอินเทอร์เฟซเดียว โดยGoogle Tag Manager เอง (ซึ่งติดตั้งแท็กแต่ละแท็ก) เป็นโดเมนที่ไม่มีคุกกี้ Google Tag Manager ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพียงแต่ทำให้แน่ใจว่าแท็กอื่นๆ ถูกทริกเกอร์ ซึ่งอาจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตาม Google Tag Manager จะไม่เข้าถึงข้อมูลนี้ หากมีการปิดใช้งานที่ระดับโดเมนหรือคุกกี้ แท็กติดตามทั้งหมดที่ติดตั้งใช้งานกับ Google Tag Manager จะยังคงอยู่

ข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้ "Google Analytics" เกี่ยวกับผู้ให้บริการของบุคคลที่สามที่ Google นำไปใช้ตามนั้น

การกำหนดเป้าหมายโฆษณาใหม่ของ Yahoo!Japan

ที่ BUCHI, Yahoo Inc. อาจได้รับและ/หรือใช้ข้อมูลประวัติการเข้าชม/กิจกรรมของคุณจากเว็บไซต์ของเรา โดยขั้นตอนนี้ โฆษณาของเราสามารถแสดงให้คุณเห็นในระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตครั้งต่อไปหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งทำได้โดยใช้คุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่ง Yahoo Inc. ใช้เพื่อบันทึกและประเมินพฤติกรรมการใช้งานของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ข้อมูลประวัติการเข้าชม/กิจกรรมของคุณที่ได้รับโดยบุคคลที่สามจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม คุณสามารถยกเลิกการใช้ข้อมูลประวัติการเข้าชม/กิจกรรมเพื่อส่งโฆษณาได้โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ BUCHI

Salesforce.com Inc.

BUCHI ใช้ Salesforce Marketing Cloud ของ Salesforce.com, Inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA Salesforce Marketing Cloud ใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บนเว็บไซต์และแอปของเรา ด้วยการใช้ Salesforce Marketing Cloud เราต้องการวิเคราะห์ว่าผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์/แอปใดของเราและผลิตภัณฑ์ใดที่ผู้ใช้สนใจ เพื่อที่จะสามารถนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขาแก่ผู้ใช้ได้โดยตรง วัตถุประสงค์ในการโฆษณา ข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้จะถูกรวบรวมโดยไม่เปิดเผยตัวตนหรือในโปรไฟล์ผู้ใช้หากเป็นไปได้ การประเมินพฤติกรรมผู้ใช้สามารถทำได้โดยอัลกอริทึมหรือด้วยตนเอง

สำหรับการประเมินพฤติกรรมผู้ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือแอปจะเชื่อมโยงกับ ID ลูกค้าที่สร้างขึ้นทีละรายการ และหากมี กับข้อมูลอื่น ๆ ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่ดำเนินการโดยผู้ใช้บนเว็บไซต์หรือแอปของเรา โดยมีข้อมูลที่กล่าวถึงใน ข้อที่ 3 และกับข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจจัดเก็บไว้ในโปรไฟล์ลูกค้าเกี่ยวกับผู้ใช้นั้น ๆ พฤติกรรมของผู้ใช้จะถูกบันทึกและประเมินผลในโปรไฟล์ผู้ใช้หากได้รับความยินยอมเพื่อรับสื่อโฆษณาและข้อมูล หากไม่ได้รับความยินยอม คุกกี้จะบันทึกเฉพาะข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้
การใช้บริการของ Salesforce.com, Inc. อาจส่งผลให้ Salesforce.com, Inc. สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ Salesforce.com, Inc. ประมวลผลข้อมูลของคุณเฉพาะในนามของและตามคำสั่งของ BUCHI สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Salesforce และการประมวลผลข้อมูล โปรดไปที่ https://www.salesforce.com/company/privacy. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Salesforce.com, Inc.
 
คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลา แต่อาจส่งผลให้เว็บไซต์หรือแอปไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์อีกต่อไป หรือจะเลือก Opt-out ก็ได้ ในกรณีนี้ Salesforce.com, Inc. จะลบคุกกี้ Salesforce.com ที่มีอยู่ทั้งหมดและพยายามตั้งค่าคุกกี้ใหม่ (คุกกี้ที่ไม่มีการติดตาม) เพื่อให้การคัดค้านได้ถูกบันทึกไว้สำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปในอนาคต คุกกี้แบบไม่ติดตามจะแจ้งให้เซิร์ฟเวอร์ Salesforce.com ไม่สร้างการวิเคราะห์ผู้ใช้ใดๆ ให้กับคุณในอนาคต หากเบราว์เซอร์ของคุณถูกตั้งค่าโดยทั่วไปว่าไม่ยอมรับคุกกี้ จะไม่สามารถตั้งค่าคุกกี้แบบไม่ติดตามได้ นอกจากนี้ หากคุณลบคุกกี้ ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือเว็บเบราว์เซอร์อื่น คุณจะต้องดำเนินการตามกระบวนการยกเลิกอีกครั้ง
 

โชว์แพด

BUCHI ใช้ระบบส่งเสริมการขายของ Showpad จาก Showpad, Moutstraat 62, 9000 Ghent, Belgium ซึ่งวัดพฤติกรรมของบุคคลเฉพาะเจาะจงในการติดต่อกับ BUCHI เช่น ระหว่างการประชุมกับลูกค้าหรือให้คำปรึกษา และทำรายงานให้กับบริษัท สำหรับการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมบริษัทจะขอความยินยอมโดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.showpad.com/gdpr

7. การใช้ลิงก์โซเชียลมีเดียและปลั๊กอิน

ลิงค์/ปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย

เราใช้ลิงก์/ปลั๊กอินไปยังโปรไฟล์ของเราบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, XING และพอร์ทัลวิดีโอ YouTube บนเว็บไซต์หรือแอปของเรา เพื่อทำให้ BUCHI เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านบริการเหล่านี้
 
บริการเหล่านี้รวมเป็นลิงก์ไปยังเครือข่ายโซเชียลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่มีการส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายโซเชียลเหล่านี้หากคุณไม่คลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้อง แต่หากคุณคลิกลิงก์ที่ฝังแล้วระบบคุณจะถูกนำไปยังหน้าของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นข้อมูลผู้ใช้จะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ที่อยู่ของผู้ให้บริการและ URL ที่เกี่ยวข้องพร้อมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว:

 • a)      Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://www.facebook.com/policy.php; ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล: https://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#Appslications และ https:// www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.
 • b)     Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, CA 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de
 • c)      YouTube LLC., 901 Cherry Ave, ซานบรูโน, แคลิฟอร์เนีย 94066, สหรัฐอเมริกา; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
 • d)     XING https://www.xing.com/privacy
 • e)      LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

8. การเชื่อมต่อเข้ากับวิดีโอ YouTube

เราได้รวมวิดีโอ YouTube จาก YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”) ไว้ในข้อเสนอออนไลน์ของเรา วิดีโอเหล่านี้จัดเก็บไว้ใน https://www.youtube.com และสามารถเล่นได้โดยตรงจากเว็บไซต์หรือแอปของเรา วิดีโอ YouTube ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์หรือแอปของเราได้อย่างสะดวกสบาย โดยเป็นไปตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

วิดีโอ YouTube บนเว็บไซต์หรือแอปของเราทั้งหมดถูกฝังอยู่ใน "โหมดการปกป้องข้อมูลแบบขยาย" ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณในฐานะผู้ใช้ไปยัง YouTube หากคุณไม่เล่นวิดีโอ ข้อมูลที่กล่าวถึงด้านล่างจะถูกโอนไปยัง YouTube เฉพาะเมื่อคุณเล่นวิดีโอ เราไม่มีอิทธิพลต่อการส่งข้อมูลนี้

โดยการเล่นวิดีโอ YouTube จะได้รับข้อมูลที่คุณเข้าถึงหน้าย่อยที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์หรือแอปของเรา นอกจากนี้ ข้อมูลบันทึกจะถูกส่งไปตามข้อ 3. ก) ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงว่า YouTube จะให้บัญชีผู้ใช้ที่คุณลงชื่อเข้าใช้หรือไม่มีบัญชีผู้ใช้อยู่หรือไม่ หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Google ข้อมูลของคุณจะถูกกำหนดให้กับบัญชีของคุณโดยตรง หากคุณไม่ต้องการให้สิ่งนี้เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ YouTube ของคุณ คุณต้องออกจากระบบก่อนไปที่เว็บไซต์หรือแอปของเรา YouTube จัดเก็บข้อมูลของคุณเป็นโปรไฟล์การใช้งานและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา การวิจัยตลาด และ/หรือการออกแบบที่มุ่งเน้นความต้องการของเว็บไซต์ การประเมินดังกล่าวดำเนินการโดยเฉพาะ (แม้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ) สำหรับการจัดหาโฆษณาที่ปรับให้เหมาะสมและเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลคนอื่นๆ ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์หรือแอปของเรา คุณมีสิทธิ์คัดค้านการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้เหล่านี้ และคุณต้องติดต่อ YouTube เพื่อใช้สิทธิ์นี้

YouTube เป็นบริษัทในเครือของ Google สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดย YouTube โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์และตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy เนื่องด้วย Google มีศูนย์เก็บข้อมูลทั่วโลก (ภายในและภายนอกสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา) เราไม่อาจทราบว่า Google อาจส่งข้อมูลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์นอกสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาหรือไม่

9. ความปลอดภัยของข้อมูล

ภายในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราใช้ TLS (Transport Layer Security) ร่วมกับระดับการเข้ารหัสสูงสุดที่เบราว์เซอร์ของคุณ

เราสนับสนุนการใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหายและการใช้ในทางที่ผิด โปรดทราบว่าไม่มีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อีเมลบางฉบับที่ส่งไปยังหรือจากเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย โปรดคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อส่งข้อมูลถึงเราทางอีเมล ไม่ว่าในสถานการณ์ใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความเสี่ยงทางเทคนิคโดยธรรมชาติหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใดๆ

10. สิทธิที่คุณมี

สิทธิพึงมี

"สิทธิ์ในการขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผลตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของผู้รับที่ข้อมูลของคุณได้รับหรือจะถูกเปิดเผย "

สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณที่จัดเก็บโดยเราให้สมบูรณ์โดยทันที และเพื่อขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดเก็บโดยเรา เว้นแต่การประมวลผลจำเป็นสำหรับการใช้สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกและข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ด้วยเหตุผลที่เป็นประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการจัดตั้ง , การใช้สิทธิหรือการแก้ต่างของการเรียกร้องทางกฎหมาย

สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในการขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเพิกถอนความยินยอมของคุณที่มอบให้เราเมื่อใดก็ได้ ส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลต่อไป

หากต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าว โปรดส่งอีเมลไปที่ Thailand@buchi.com หรือส่งข้อความถึงเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ใน buchi.com

11. เครื่องมือและปลั๊กอินของบุคคลที่สามอื่นๆ

สำหรับข้อมูลและการสนับสนุนลูกค้า เราใช้เครื่องมือและปลั๊กอินของบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ สิ่งเหล่านี้อาจใช้คุกกี้ (ดูข้อ 5) และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประสิทธิภาพ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ การประมวลผลข้อมูลของผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง และเราไม่สามารถควบคุมได้

Teamviewer

ทีมบริการของ BUCHI ใช้แอปพลิเคชัน Teamviewer เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ของลูกค้า การเข้าถึงของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความยินยอมล่วงหน้าของลูกค้า คำชี้แจงเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล: https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy

Livestorm

ในการจัดงานสัมมนาทางเว็บ BUCHI ใช้แอปพลิเคชัน Livestorm คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูล: https://livestorm.co/privacy-policy

12. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นนอกบริษัทและไปยังเว็บไซต์ที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของ หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์อื่นที่อาจเชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้นเพื่อเรียนรู้ว่า / วิธีที่พวกเขารวบรวมและ / หรือใช้ข้อมูลจากคุณหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นความเป็นส่วนตัว นโยบายอาจแตกต่างไปจากนี้

13. แอปพลิเคชั่นมือถือ

"การประมวลผลข้อมูลเมื่อใช้แอพของ BUCHI อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบัน เมื่อลงทะเบียนผ่านแอพ ของเรา เราจะประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นต่อไปนี้จากคุณเพื่อระบุตัวตนของคุณ: ชื่อลูกค้าและรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการการเข้าถึงบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือความยินยอมของคุณ ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบผ่านแอพ หลังจากกำหนดรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบเสริมผ่าน Touch ID/Face ID (iOS) หรือการจดจำลายนิ้วมือ/ใบหน้า (Android) ได้ ข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์เท่านั้นและไม่ได้ส่งต่อเพื่อการประมวลผล"

รายการแอปพลิเคชันมือถือที่ BUCHI ใช้งานมีอยู่ที่นี่:

https://www.buchi.com/en/service-support/scientific-mobile-Apps

แอปพลิเคชันจะได้รับข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน การลงทะเบียนกับเราเป็นทางเลือก อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณอาจใช้คุณลักษณะบางอย่างของแอปพลิเคชันได้ก็ต่อเมื่อคุณลงทะเบียนกับเราเท่านั้น เมื่อคุณลงทะเบียนกับเราและใช้แอปพลิเคชัน คุณมักจะให้ข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับตัวคุณเอง: (ก) ชื่อ (ข) ที่อยู่ (ค) ชื่อบริษัท (ง) เมือง (จ) ประเทศ (ฉ) e- ที่อยู่อีเมล เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้เพื่อติดต่อคุณเป็นครั้งคราวด้วยข้อมูลสำคัญและโปรโมชั่นทางการตลาด

แอปพลิเคชันอาจได้รับข้อมูลจากกล้องของคุณโดยได้รับอนุญาตจากคุณ การใช้ข้อมูลเซ็นเซอร์กล้องเป็นทางเลือก หากคุณอนุญาตให้แอปของเราเข้าถึงเซ็นเซอร์กล้องของคุณ เราจะใช้เพื่อสแกนรหัส QR เฉพาะของ BUCHI เท่านั้น ข้อมูลนี้ได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่ได้รับการคุ้มครอง มันถูกส่งผ่านโปรโตคอล HTTPS เท่านั้น

เราอาจแบ่งปันรายละเอียดผู้ใช้ของคุณกับบริษัทอื่นในกลุ่มของเรา นอกจากนี้ รายละเอียดจะถูกส่งต่อไปยังตัวแทน ตัวแทนและผู้รับเหมาช่วงของเรา หากจำเป็นสำหรับการประมวลผล (ตามข้อ 4)

เด็ก

เราไม่ใช้แอปพลิเคชันเพื่อขอข้อมูลหรือทำการตลาดให้กับเด็ก หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของตนให้ข้อมูลแก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ควรติดต่อเราที่ Thailand@buchi.com เราลบข้อมูลดังกล่าวออกจากไฟล์ของเราภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

เว็บแอป

นอกจากแอพมือถือแล้ว BUCHI ยังมีเว็บแอพที่สามารถเปิดและใช้งานในเบราว์เซอร์ได้ นี่คือรายการแอพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน:

 • FlashPure Scout https://flashpurescout.buchi.com/
 • NIR Applications Finde https://nirapplications.buchi.com/

14. บล็อก

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบล็อกของเรายังมีผลบังคับใช้:

 • https://www.barts-blog.net
 • https://shallot-holmes.com

15. แอปพลิเคชัน

ในกรณีที่ได้รับการว่าจ้าง ข้อมูลที่คุณให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครจะถูกจัดเก็บและประมวลผลเป็นข้อมูลพนักงาน ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การสมัครตำแหน่งว่างหมายความว่าคุณกำลังให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับ BUCHI ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวม รวบรวม และใช้โดย BUCHI เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลใบสมัครของคุณและจัดการกระบวนการจัดพนักงานแต่เพียงอย่างเดียว

ที่ BUCHI ตำแหน่งงานว่างจะอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการจากแผนกนั้นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเปิดเผยและประมวลผลโดยพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากเราให้กรอกข้อมูลตำแหน่งงานว่างเท่านั้น

ผู้จัดการจากแผนกนั้นๆและพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลของเราอาจอยู่ในบริษัทต่างๆ ของกลุ่ม BUCHI ดังนั้น ข้อมูลของคุณสามารถแลกเปลี่ยนได้ทั่วโลกภายในกลุ่ม BUCHI

ข้อมูลการสมัครส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม หากคุณไม่ประสบความสำเร็จในขั้นตอนการสมัคร ข้อมูลการสมัครของคุณจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติหกเดือนหลังจากกระบวนการนี้เสร็จสิ้น เว้นแต่บทบัญญัติทางกฎหมายจะป้องกันการลบ การจัดเก็บเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการให้หลักฐาน หรือคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะใช้เวลานานขึ้น พื้นที่จัดเก็บ หากตำแหน่งที่คุณสมัครมีคนอื่นได้งานนั้น บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมด

16. การอัพเดทและการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้และอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 65

เนื่องจากการพัฒนาเพิ่มเติมของเว็บไซต์หรือแอพและข้อเสนอของเรา หรือเนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป จึงอาจจำเป็นต้องแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบันสามารถเข้าถึงและพิมพ์ได้ตลอดเวลาบนเว็บไซต์ของเราที่ www.buchi.com/privacy-policy และในแอปของเรา