GPS นำทางเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค 8 ประการในการวิจัยวิตามิน

Roadmap ช่วยนำทางที่เริ่มตั้งแต่การวางแผนจนถึงขั้นตอนการสังเคราะห์วิตามิน!

ด้วยโปสเตอร์นี้ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการปรับโครมาโตกราฟีให้เหมาะสม การระเหยสารแบบหมุน และการทำแห้งแบบเยือกแข็งสำหรับการแยกสารให้บริสุทธิ์และการเก็บถนอมรักษาวิตามิน

ความท้าทายที่เราแก้ไข:

  • วิธีลดค่าใช้จ่ายในระหว่างการแยกสารให้บริสุทธิ์และการกำหนดสูตรแปรรูป
  • วิธีเพิ่มผลผลิตวิตามินและความบริสุทธิ์
  • วิธีป้องกันการเสื่อมสภาพของวิตามิน
  • วิธีปกป้องคุณสมบัติของวิตามินที่ต้องการ
ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.