เทคโนโลยี

สร้างอนาคตทางวิทยาศาสตร์ที่สดใสด้วยเทคโนโลยระดับศาสตร์แห่งศิลป์ ระบบอัตโนมัติ และง่ายต่อการใช้งานของ BUCHI บนพื้นฐานประสบการณ์ทางห้องปฏิบัติการในหลายสิบปี

การห่อหุ้มในรูปแบบแคปซูล (ไมโคร) 

การห่อหุ้มในรูปแคปซูลใช้เพื่อปกป้องสารหรือควบคุมการขนย้ายสารเหล่านั้น ในกระบวนการห่อหุ้มในรูปแคปซูล สารเป้าหมายจะถูกเคลือบไว้ในชั้นปกป้องแต่ยังสามารถซึมผ่านได้ ทั้งนี้วิธีการห่อหุ้มในรูปแคปซูลนี้ยังสามารถใช้กับชีววัตถุที่มีชีวิต เช่น เซลล์ต่างๆ ได้ การห่อหุ้มในรูปแคปซูลแบบไมโครสามารถถสร้างแคปซูลในขนาดสำหรับไมโครสโคปิค และมีการประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวางในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เวชภัณฑ์ และการผลิตอาหาร

กระบวนการของการห่อหุ้มในรูปแคปซูลมีอยู่หลายวิธี ขั้นตอนแบบดั้งเดิมคือการห่อหุ้มเคลือบแบบถาดหรือการห่อหุ้มด้วยการหมุนเหวี่ยง (Centrifugation) แต่ด้วยวิธีการห่อหุ้มแบบที่ใช้การสร้างอนุภาคฝอยโดยหัวฉีดแบบสั่นสะเทือนเราจะได้ผลลัพธ์ที่สามารถควบคุมได้ โดยในวิธีนี้มีการสั่นสะเทือนพร้อมกับการไหลอย่างสม่ำเสมอของตัวอย่างผ่านหัวฉีด ทำให้แคปซูลมีขนาดสม่ำเสมอและสามารถใช้การเคลือบได้หลายรูปแบบ

BUCHI encapsulation applications 

 

การสกัดของแข็ง-ของเหลว

กระบวนการของการสกัดของแข็ง-ของเหลวมีอยู่หลายวิธี สำหรับการประยุกต์ใช้งานใช้งานจำนวนมาก การสกัดแบบ Soxhlet ถือเป็นวิธีการที่ล้ำเลิศและมีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีนี้ช่วยให้การสกัดตัวอย่างมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ด้วยการกลั่นตัวทำละลายให้เป็นไอน้ำอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างที่เป็นของแข็งจะมีการกลั่นตัวในทิมเบิลที่ด้านบนของตัวทำละลาย ตัวทำละลายจะถูกทำให้ระเหยเป็นไอน้ำแล้วถูกควบแน่นอีกครั้งในเครื่องควบแน่นที่อยู่เหนือทิมเบิล โดยไอน้ำจะไหลลงสู่ทิมเบิลนี้ ซึ่งเป็นส่วนที่มีการสกัด เมื่อทิมเบิลต็ม สารที่สกัดได้จะถูกสูบฉีดกลับขึ้นไปยังภาชนะบรรจุตัวทำละลาย สารตัวอย่างที่เป็นของแข็งสามารถถูกสกัดได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และต่อเนื่องด้วยตัวทำละลายที่สดใหม่ ตลอดกระบวนการนี้สามารถดำเนินการโดยใช้ระบบอัตโนมัติได้ด้วยเครื่องสกัดที่มีหลากหลายรุ่นของ BUCHI 

BUCHI extraction applications

 

การระบุจุดหลอมเหลว

การระบุจุดหลอมเหลวเป็นวิธีเก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งที่มักใช้ในการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของสาร จวบจนทุกวันนี้ วิธีการนี้ยังคงเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ ตามพื้นฐานความจริงที่ว่า สาร (ของแข็ง) ที่มีความบริสุทธิ์ทางเคมีมีอุณหภูมิจุดหลอมเหลวที่กำหนดได้อย่างแน่นอน ยิ่งสารที่มีความบริสุทธิ์ต่ำ อุณหภูมิจุดหลอมเหลวก็จะยิ่งมีค่าต่ำ 

การระบุจุดหลอมเหลวนั้นเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อน: สารตัวอย่างถูกให้ความร้อนอย่างช้าๆ และอุณหภูมิของสารตัวอย่างนั้นจะถูกเฝ้าสังเกต อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลานานมาก ดังนั้น BUCHI จึงมีกระบวนการแบบอัตโนมัติตลอดทุกขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือสำหรับการระบุจุดหลอมเหลวโดยเฉพาะ เครื่องมือเหล่านี้มีทั้งการตรวจสอบกระบวนการนี้ด้วยสายตา และวิธีการ/โปรแกรมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารหลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกระยะวิกฤตของการแปลงสภาพเพื่อการวิเคราะห์ภายหลังได้อีกด้วย 

BUCHI melting point applications