ตรวจสอบคุณภาพแล้ว: อาหารจากพืช

ข้อมูลสรุปความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหารจากพืช ครอบคลุมพื้นฐานต่อไปนี้สำหรับทางเลือกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม:

  • กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม
  • วิธีการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการสกัดไขมัน เจลดาห์ล และ NIR
  • พารามิเตอร์ที่สำคัญและอิทธิพลที่มีต่อรายละเอียดทางเทคนิค โภชนาการ และประสาทสัมผัส
  • การวัดเปรียบเทียบระหว่างวิธีอ้างอิงกับ NIR
     
  • พิเศษ: โปสเตอร์อื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม น้ำมัน และธัญพืช
Address
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.