“Curiosity” – ความก้าวหน้าล่าสุดในเคมีทางการแพทย์

นิตยสารจากนักเคมีสู่นักเคมี

 

 

ครอบคลุมหัวข้อดังนี้:

  • วิธีการสังเคราะห์เทียบกับวิธีการสกัด
  • ความเข้มข้นของสารประกอบผ่านวิธีการระเหย
  • การทำให้บริสุทธิ์ด้วยโครมาโตกราฟี
  • วิธีการทำแห้ง – การระเหย vs การทำแห้งแบบเยือกแข็ง vs การทำแห้งแบบพ่นฝอย
  • คอนเซ็ปต์การออกแบบและความสำคัญของการฝึกอบรมสำหรับนักเคมีทางการแพทย์
  • สัมภาษณ์พิเศษจากนักชีววิทยาด้านเภสัชกรรม รศ. ศ.ดร.เอลฟาห์มี (Elfahmi) จากอดีตสู่ปัจจุบัน และอนาคตของยาสมุนไพร
ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.