BUCHI World

ความยั่งยืน

BUCHI มีมาตรฐานความยั่งยืนในระดับสูง เราต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาวและปฏิบัติอย่างยุติธรรมกับคู่แข่งในตลาด การให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบของการกระทำของเราในฐานะบริษัทเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาร่วมถึงการยึดมั่นในค่านิยมของเราจึงเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา

การรับผิดชอบต่อสังคม

พนักงานของเรามีความสำคัญต่อ BUCHI พวกเขาสร้างบริษัท วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของเรา การดำเนินชีวิตและการยอมรับค่านิยมของบริษัทในการทำงานประจำวันและการติดต่อกัน นอกจากนั้นพวกเขายังเป็นตัวแทนของ BUCHI ในฐานะแบรนด์อีกด้วย ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการปฏิบัติต่อพนักงานของเราและทุกคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างเป็นธรรมถือเป็นหัวใจสำคัญของค่านิยมของ BUCHI 

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้พนักงานของเราเติบโตและพัฒนาโดยไม่คำนึงถึงที่มาหรือเพศ หลักจรรยาบรรณของเราให้ข้อมูลเชิงลึกว่าเราจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BUCHI ในฐานะนายจ้างได้ในหน้าตำแหน่งงานที่เปิดรับของเรา

การปฏิบัติตามคำวาจาถือเป็นสิ่งสำคัญกับเรา การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเสนอโอกาสให้พวกเขา

BUCHI สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมทั่วโลกผ่านมูลนิธิ BUCHI 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและคงทน

“Quality in your hands” - BUCHI ร่วมประหยัดทรัพยากรด้วยการสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งของโมเดลทางธุรกิจของเรารวมถึงการให้บริการที่เป็นเลิศ ซึ่ง BUCHI มีชื่อเสียงมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จึงมั่นใจได้ว่าอายุการใช้งานของเครื่องมือที่ล้ำสมัยของเราเกินความคาดหมาย และเราให้การสนับสนุนลูกค้าเพื่อให้พวกเขาได้ผลลัพธ์ที่โดดเด่นแม้จะใช้อุปกรณ์รุ่นเก่าก็ตาม เครื่องมือจำนวนมากของเรายังคงถูกใช้งานหลังจากเวลาผ่านไป 10 ถึง 20 ปีหรือมากกว่านั้น!

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมที่สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นสำหรับสุขภาพและคุณภาพชีวิต BUCHI นำเสนอโซลูชันชั้นนำในตลาดสำหรับการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่ใช้โดยบริษัทอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานภาครัฐ

การดำเนินงานของบริษัทที่ยั่งยืน

เรายังคงรักษามาตรฐานระดับสูงสำหรับตัวเราเอง อาคารของเราในสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการรับรองจาก Minergie และเกินกว่ามาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับสูงของสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนั้นพนักงานของเรายังสนับสนุนความพยายามของเราในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการแยกวัสดุเหลือใช้ การปั่นจักรยานไปทำงาน และหลีกเลี่ยงการพิมพ์กระดาษที่ไม่จำเป็น