คู่มือ Reference Methods: การใช้ proximate analysis เป็นพื้นฐานสำหรับ NIR calibrations

การตรวจวัดและวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์สำหรับ:

  • การควบคุมคุณภาพ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • ข้อกำหนดในการประกาศ  (Declaration requirements)
  • การตรวจสอบให้ตรงตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

มีวิธีอ้างอิงที่ตกลงร่วมกันสำหรับการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ซึ่งเรียกว่า proximate analysis คู่มือนี้ได้อธิบายวิธีการตรวจวัดไขมันและโปรตีนสำหรับ:

  • เนื้อ
  • ผลิตภัณฑ์นม
  • เบเกอรี่
  • อาหารจากพืช

ผลการวิเคราะห์ที่ดำเนินการตามมาตรฐานที่ใช้สำหรับ NIR calibrations เมื่อได้ทำการปรับเทียบหรือ calibrate แล้ว เครื่องมือ NIR จะช่วยปรับเวิร์กโฟลว์โดยการวัดค่าที่วิเคราะห์ได้ในเวลาที่รวดเร็ว (วินาที) ช่วยลดเวลาจากชั่วโมง

Address
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.