วิธีการหลักที่สำคัญและพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ทางอาหาร

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพอาหาร

คู่มือฟรีที่ครอบคลุมถึงวิธีการที่จำเป็นในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตอาหารทุกขั้นตอน เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์อาหารของสินค้าขาเข้า ระหว่างทางผลิต และผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ

ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

  • ภาพรวมของการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต
  • พารามิเตอร์ที่วัดได้ระหว่างการควบคุมคุณภาพอาหาร รวมถึงโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ความชื้น และอื่นๆ
  • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสกัดไขมันแบบดั้งเดิมพร้อมเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ภาพรวมและเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการเจลดาห์ลสำหรับการวัดปริมาณโปรตีน
  • การวิเคราะห์ NIR คืออะไรและสามารถปรับให้เข้ากับขั้นตอนการควบคุมคุณภาพได้อย่างไร
Address
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.