บล็อกของเราตรงกับความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ของคุณ!

"คุณมีความหลงใหลทางด้านวิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติการเคมีหรือห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมหรือไม่ คุณตื่นเต้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแยกสารและเทคนิคการอบแห้งในห้องปฏิบัติการสังเคราะห์สารเคมีหรือไม่ ถ้าใช่ เรามีบล็อกที่เหมาะสำหรับคุณใน ""Bart’s Blog"" หากคุณมีความสนใจในด้านการผลิตอาหาร เราก็ขอนำเสนอเคล็ดลับและวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์โปรตีน ไขมัน และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ในบล็อก ""Shallot Holmes & the Food Detectives"" ซึ่งมีเนื้อหาที่สนุกสนาน"

blogs-hero-teaser.tiff

Bart’s Blog

สำหรับนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชกรรมและเคมี

 

พร้อมเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีและเคล็ดลับต่าง ๆ สำหรับการวิเคราะห์สารด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบ flash และ prep HPLC การระเหยสารแบบหมุน และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

เยี่ยมชมบล็อก
barts-blog-teaser.tiff

Shallot Holmes & the Food Detectives

สำหรับผู้ที่สนใจด้านการควบคุมคุณภาพอาหาร

 

การวิเคราะห์กรณีศึกษาในการกำหนดระดับโปรตีน ไขมัน ความชื้นโดยใช้วิธีการ Kjeldahl การสกัดและ NIR

เยี่ยมชมบล็อก
shallot-holmes-teaser.tiff