คำแนะนำ: การผลิตและควบคุมคุณภาพของพอลิเมอร์

วิธีการติดตามความเบี่ยงเบนตรงเวลาเพื่อประหยัดทรัพยากร

ความเบี่ยงเบนของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดราคาแพงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตและรีไซเคิลของพอลิเมอร์ ด้วยวิธีการแนะนำ เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ผลแบบเรียลไทม์ด้วย NIR และค่าการสกัดอ้างอิงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มุมมองลูกค้า:

  • การทำงานสำหรับการผลิตและรีไซเคิลพอลิเมอร์
  • วิธีและพารามิเตอร์สำหรับควบคุมคุณภาพของพอลิเมอร์

เพิ่มเติมเรื่องราวความสำเร็จ:

  • วิธีการใช้ NIR แบบต่อเนื่องสำหรับควบคุมอัตราส่วนของผสมในพลาสติก Vogt เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดพลาดและการตอบสนองแบบรวดเร็ว
Address
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.