ตรวจสอบคุณภาพ: การผลิตเนื้อสัตว์

สิ่งสำคัญในการควบคุมคุณภาพจากเนื้อสัตว์

โปสเตอร์ของเราให้ภาพรวมโดยย่อของการควบคุมคุณภาพระหว่างการแปรรูปเนื้อสัตว์ ตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์พารามิเตอร์และวิธีการที่จำเป็นสำหรับการประกันคุณภาพ

พื้นฐานที่ครอบคลุมรวมเนื้อหาดังนี้:

  • สิ่งสำคัญของการตรวจวัดโปรตีน
  • เคล็ดลับสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดไขมัน
  • การสอบเทียบ NIR เพื่อวิเคราะห์โปรตีน ไขมัน และความชื้นในเนื้อสัตว์
  • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการผลิตเนื้อสัตว์
  • การเปรียบเทียบวิธีการโดยใช้วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน
Address
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.