BUCHI World

Quality in your hands

กว่า 80 ปีแห่งความสามารถ 

BUCHI เป็นผู้จัดจำหน่ายโซลูชันทางเทคโนโลยีสำหรับห้องปฏิบัติการชั้นนำระดับโลกสำหรับการวิจัย 
และพัฒนา การรับประกันคุณภาพ และการผลิตในอุตสากรรมต่าง ๆ รวมทั้งเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ อาหารและอาหารสัตว์ เครื่องดื่ม การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และสถาบันการศึกษา 

เกี่ยวกับ BUCHI

ธุรกิจครอบครัวที่ดำเนินการทั่วโลก

เริ่มต้นจากห้องทำงานของช่างฝีมือเมื่อ 80 ปีที่แล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นบริษัทเทคโนโลยี เมคคาทรอนิกส์ 
และเครื่องแก้วระดับโลกนำเสนอ โซลูชันทางเทคโนโลยีสำหรับห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ 
กรรมสิทธิ์ และความเชี่ยวชาญด้านการประยกต์ใช้งาน อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคุณภาพสูงของ BUCHI ผลิตตามมาตรฐานที่เข้มงวดโดยใช้กระบวนการที่มีความคล่องตัว สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ใน 
สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออกโดยมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายและการบริการอยู่ทั่วโลก 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BUCHI
Pure_Lab_06.jpg

คุณภาพ

การผลิตระดับโลก

เรามุ่งมั่นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเอนกประสงค์ มีความคงทน พร้อมการออกแบบอย่าง 
ชาญฉลาด และเกินความคาดหมายของลูกค้าเรา ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นของเราสอดคล้องกับปรัชญา 
แนวทาง “QUALITY IN YOUR HAND” 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพ
bat_306.tiff

ความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

BUCHI มีมาตรฐานความยั่งยืนระดับสูง เราต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวและปฏิบัติ 
อย่างยุติธรรมกับคู่แข่งในตลาด การแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของเราในฐานะบริษัทเป็น 
สิ่งที่สำคัญสำหรับเรา ดังนั้นการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาและการยึดมั่นในค่านิยมของเรา 
จึงเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำของเรา 

เรียนรู้เพิ่มเติม
AS4A8092.jpg

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเราโดยตระหนักถึงศักยภาพของคุณและการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของคุณเพื่อขับเคลื่อนบริษัทของเรา และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่รวบรวม “คุณภาพไว้ในมือของคุณ” ด้วยความร่วมมือกันนี้จะส่งผลให้สามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนได้

ร่วมงานกับเรา
Pure_Lab_01.jpg

ข่าวสารและกิจกรรม