การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงานในห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

ฟรี คู่มือแนะนำการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

เพื่อทราบถึงภาพรวมพื้นฐานของกระบวนการที่ใช้ในห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการเตรียมและวิเคราะห์ตัวอย่างที่ท้าทายซึ่งประกอบด้วย ของเสีย น้ำเสีย ดินตะกอน กากตะกอน และอากาศ เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

Environmental_Brochure.jpg
  • ตัวอย่าง สารที่สนใจวิเคราะห์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมลพิษสิ่งแวดล้อม
  • ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดสำหรับการเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์สำหรับเมทริกซ์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
  • เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมสำหรับการสกัด การทำให้สารความเข้มข้นขึ้น การย่อย และการกลั่น ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม

ใช้คำแนะนำเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของคุณเอง

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.