การระบุปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์จากนมด้วยหลักซอกห์เลต

HydrolEx H-506, FatExtractor E-500: การระบุปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์จากนมที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยซอกห์เลตตามวิธีการแบบ Weibull-Stoldt
การระบุปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์จากนมด้วยหลักซอกห์เลต
มีการใช้ขั้นตอนที่ง่ายและเชื่อถือได้สำหรับการระบุปริมาณไขมันของผลิตภัณฑ์อาหารคนและอาหารสัตว์ตามแบบ Weibull-Stoldt ตัวอย่างผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วย HydrolEx H-506 มีการสกัดแบบซอกห์เลตด้วย FatExtractor E-500 การคำนวณปริมาณไขมันโดยรวมเป็นไปตามหลักการเชิงน้ำหนักหลังจากที่สารสกัดผ่านการทำแห้งจนมีน้ำหนักคงที่ การใช้งานนี้เป็นไปตามวิธีการที่เป็นทางการ (EN 98/64/EG, AOAC 963.15, ISO 14156:2001, ISO 1443:1973, AOAC 945.16) การใช้ HydrolEx H-506 ร่วมกับ FatExtractor E-500 ช่วยเพิ่มปริมาณงานของตัวอย่าง

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications