BUCHI World

เราคือใคร

80 ปีที่ผ่านมา BUCHI เป็นผู้จัดหาโซลูชันชั้นนำด้านเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและ 
พัฒนา การควบคุมคุณภาพ และการผลิตทั่วโลก บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก 
โดยมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายและการบริการอยู่ทั่วโลก 

สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชกรรมและเคมี

BUCHI นำเสนอโซลูชันคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัย 
ทางเคมีและเภสัชกรรม BUCHI Rotavapor ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเกือบทุกแห่งในโลกและ 
ช่วยให้นักเคมีสามารถทำให้วัสดุเข้มข้นขึ้น แห้ง และแยกออกจากกัน นอกจากนี้โซลูชันโครมาโทกราฟี การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และการทำแห้งแบบสเปรย์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนายาและ 
สารประกอบใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเคมี 

AS4A8901.jpg

อำนวยความสะดวกในการควบคุมคุณภาพอาหารและอาหารสัตว์

BUCHI เป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์อาหาร โซลูชันเจลดาห์ของเราช่วยให้สามารถระบุปริมาณโปรตีนได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่โซลูชันการสกัดของเรามีความจำเป็นในการระบุปริมาณของไขมัน เครื่องเนียร์อินฟราเรด (NIR) สเปกโทรมิเตอร์ของ BUCHI เป็นอีกวิธีที่ง่ายและรวดเร็วต่อการกำหนดพารามิเตอร์ต่างๆในห้องปฏิบัติการและในสายการผลิต

AS4A7836.jpg

สนับสนุนการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

การระเหยสารหลายตัวอย่างพร้อมกันของเราทำให้การวิเคราะห์ดินและน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีความ 
จำเป็นสำหรับการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 

SyncorePlus_benefit_gentle_evaporation_conditions.tiff
Watch our company movie here.