การตรวจสอบคุณภาพ: น้ำมันจากเมล็ดพืชและน้ำมันประเภทอื่นๆ

โปสเตอร์ของเราให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของน้ำมันจากเมล็ดพืช เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและพารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมคุณภาพของดอกทานตะวัน คาโนลา น้ำมันถั่วเหลือง และอื่นๆ

  หัวข้อครอบคลุมถึง: 

  • ภาพรวมของการควบคุมคุณภาพและพารามิเตอร์ที่สำคัญซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่ของการผลิตน้ำมันทั้งหมด
  • การใช้วิธีสกัดไขมันและ NIR ในการหาปริมาณน้ำมันของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกิดระหว่างกระบวนการ
  • บรรทัดฐานและวิธีการมาตรฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพของน้ำมัน
    
  Address
  บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.