06 มิ.ย. 2566

Pure Essential Chromatography System (ระบบพื้นฐานสำหรับแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี): ก้าวแรกสู่การแยกสารที่รวดเร็ว

มิถุนายน 2023, ฟลาวิล, สวิตเซอร์แลนด์ - BÜCHI Labortechnik AG ผู้ให้บริการชั้นนำด้านเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ได้เปิดตัว Pure Essential Chromatography System (ระบบพื้นฐานสำหรับแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี) โดยได้ถูกเพิ่มเข้ามาในรายการผลิตภัณฑ์ของบริษัท เครื่องแยกสารนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นเครื่องแยกสารแบบแฟลชโครมาโตกราฟีอัตโนมัติเบื้องต้น ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากการออกแบบที่ใช้งานง่าย มีความกะทัดรัด และมีหน่วยการใช้งานที่แยกส่วนกัน ซึ่งทำให้ระบบสามารถรองรับ การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของคุณ
  • Type:ข่าว, 1min. เวลาอ่าน
ในบรรดาระบบการแยกสารโดยวิธีโครมาโตกราฟีที่เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดคือ ระบบแยกสารโดยใช้คอลัมน์เปิดแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ริเริ่มใช้ในการแยกด้วยวิธีทางโครมาโตกราฟี ซึ่งคล้ายคลึงกับระบบการแยกสารทางโครมาโตกราฟีที่ถูกคิดค้นโดย Mikhail Tsvet ระบบการแยกสารนี้มีการติดตั้งที่ง่ายมาก ประกอบด้วยคอลัมน์แก้วปลายเปิด 2 ด้าน (บางครั้งจะใช้บิวเรตต์แทนคอลัมน์ในห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก) ที่ด้านล่างของคอลัมน์จะเป็นวาล์วสำหรับเปิด-ปิดเพื่อควบคุมการไหลของตัวทำละลายไปยังภาชนะรองรับสาร กระบวนการทุกขั้นตอนนี้ทำงานไปตามแรงโน้มถ่วง ดังนั้นจึงเห็นผลช้าและไม่มีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องให้ผู้ใช้ทำกระบวนการแยกสารในแต่ละขั้นตอนด้วยตนเอง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทคนิคในการแยกองค์ประกอบของสารสังเคราะห์หรือสารสกัดได้รับ การพัฒนาขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ระบบการแยกสารสมัยใหม่หลาย ๆ ชนิดมักจะมีความซับ ซ้อนและมีราคาสูง อีกทั้งมีคุณสมบัติขั้นสูงซึ่งผู้ใช้งานบางรายไม่มีความจำเป็นต้องใช้ Pure Essential Chromatography System (ระบบพื้นฐานสำหรับแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโต กราฟี) จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ เหล่านี้ในตลาด หัวใจสำคัญของเครื่องแยกสารนี้คือ ปั๊มขนาด 50 bar ที่ทำให้เครื่องมีอัตราการไหลสูง ปั๊มที่มีสมรรถนะสูงทำให้ตัวทำละลายและสารตัวอย่าง เคลื่อนที่ผ่านเฟสคงที่อย่างรวดเร็ว เครื่องมือนี้ทำให้กระบวนการสามารถดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ ซึ่งเป็นผลมาจากซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานที่ใช้งานง่าย ซึ่งทำให้เครื่องแยกสารทำ งานอย่างรวดเร็วและสามารถทำซ้ำได้ การตั้งค่าก็ทำได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกไม่กี่ครั้งเท่ านั้นพื่อตั้งค่าวิธีทำงานและปรับพารามิเตอร์ในระหว่างดำเนินการ คาร์ทริดจ์แบบแฟลชที่บรรจุ เสร็จพร้อมใช้งานทำให้การตั้งค่าง่ายขึ้น เนื่องจากผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องบรรจุคอลัมน์ด้วยตนเอง เครื่องแยกสารทั้งระบบมีประสิทธิภาพและใช้อนุภาคขนาดเล็กเพื่อให้ผลการแยกได้ดียิ่งขึ้น และยังใช้ปริมาณตัวทำละลายน้อยลงอีกด้วย Pure Essential Chromatography System (ระบบพื้นฐานสำหรับแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วย วิธีโครมาโตกราฟี) ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบที่มีหน่วยการใช้งานแยกกันและมีขนาดเล็ก ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหน่วยการใช้งานได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งเครื่องตรวจจับสัญญาณด้วยคลื่น UV หรือเครื่องเก็บสารตัวอย่าง (fraction collector) ที่มีความไวสูงเข้ากับเครื่อง Pure Chromatography C-900 (เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี C-900) ที่ทรงพลัง ซึ่งเป็นปั๊มที่ควบคุมการทำงานได้ด้วย ความปลอดภัยถือเป็นคุณสมบัติหลักของ Pure Essential Chromatography System (ระบบพื้นฐานสำหรับแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี) ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจวัดแรงดัน (Pressure sensor) และยังได้รับประโยชน์จากการออกแบบที่มีโครงสร้ างอันแข็งแกร่งด้วยหัวปั๊มเหล็กกล้า และอุปกรณ์เสริมที่มีความทนทาน ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกวันอย่างต่อเนื่อง ส่วนประกอบทุกชิ้นของเครื่องแยกสารสามารถเข้าถึงได้อ ย่างง่ายดาย ทำให้การบำรุงรักษาทำได้ไม่ยาก ความไม่ซับซ้อนของเครื่องแยกสารเป็นผลมาจากการออกแบบอันชาญฉลาดและประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานหลายปี และทำให้ถือได้ว่า Pure Essential Chromatography System (ระบบพื้นฐานสำหรับแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี) เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้การใช้งานพื้นฐานในการแยกสารมีความสมบูรณ์แบบอย่างชัดเจน เครื่องแยกสาร นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานศึกษาหรือห้องปฏิบัติการที่จำเป็นต้องติดตั้งการใช้งานเฉพาะทางสำหรับขั้นตอนการทำงานบางรูปแบบเป็นการเฉพาะ “Pure Essential Chromatography System (ระบบพื้นฐานสำหรับแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี) ใช้งานได้ง่ายมาก ปราศจากสิ่งที่เพิ่มเข้ามาโดยไม่จำเป็น เครื่องแยกสารนี้ใช้พื้นที่วางขนาดเล็กและมี ราคาที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มต้นเข้าสู่โลกแห่งการใช้เครื่องแยกสารแบบโครมาโตกราฟีแบบ Prep สำหรับผู้ใช้ที่เคยชินกับการใช้ระบบคอลัมน์เปิด" Dr. Ruedi Hartmann ผู้อำนวยการฝ่าย Business Areas & Vertical Markets ที่ BÜCHI Labortechnik กล่าว Pure Essential Chromatography System (ระบบพื้นฐานสำหรับแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี โครมาโตกราฟี) เข้ามาเติมเต็มรายการผลิตภัณฑ์ของระบบโครมาโตกราฟีแบบ Prep ของ BUCHI ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ BÜCHI Labortechnik AG ยังคงมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอโซลูชัน ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการในงบประมาณทุกระดับ และขั้นตอนการทำงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา บริษัทยา อุตสาหกรรมเคมี และด้านเทคโนโลยีชีวภาพก็ตาม