โปสเตอร์ชุด: การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

ในโปสเตอร์นี้ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหาร เปรียบเทียบการผลิตอาหารและการทดสอบอาหารในรายการอาหารหลัก ได้แก่ เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม ธัญพืช น้ำมัน และอาหารจากพืช

ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้:

  • ขั้นตอนการผลิตอาหาร
  • วิธีการควบคุมคุณภาพ ได้แก่ การสกัดไขมัน วิธีเจลดาห์ล และ NIR
  • พารามิเตอร์การควบคุมคุณภาพที่สำคัญ
  • มาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • การตรวจวัดเปรียบเทียบระหว่างวิธีการอ้างอิงและวิธี NIR
Address
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.