การระบุปริมาณไขมันหยาบและไขมันรวมในตัวอย่างอาหารสัตว์ด้วยซอกห์เลต

การระบุปริมาณไขมันหยาบและไขมันรวมในตัวอย่างอาหารสัตว์ด้วยการสกัดแบบซอกห์เลตตาม European Directive EC No. 152/2009
การระบุปริมาณไขมันหยาบและไขมันรวมในตัวอย่างอาหารสัตว์ด้วยซอกห์เลต
มีการใช้ขั้นตอนที่ง่ายและเชื่อถือได้สำหรับการระบุปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ หมายเหตุการใช้งานนี้เป็นไปตามวิธีการที่เป็นทางการ EC No. 152/2009 จากวารสารทางการของประชาคมยุโรป คำสั่งดังกล่าวระบุทั้งการสกัดโดยตรง (ไขมันหยาบ) และการสกัดหลังการไฮโดรไลซิสกรด (ไขมันโดยรวม) การเลือกระหว่างขั้นตอนทั้งสองนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะและองค์ประกอบของตัวอย่าง: ขั้นตอน A — น้ำมันและไขมันหยาบที่สกัดได้โดยตรง วิธีการนี้ใช้ได้สำหรับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ทำจากพืช ยกเว้นในส่วนที่อยู่ในขอบเขตของขั้นตอน B ขั้นตอน B — ปริมาณน้ำมันและไขมันโดยรวม วิธีการนี้ใช้ได้สำหรับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ทำจากสัตว์และสำหรับอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปทั้งหมด ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่สามารถสกัดเอาน้ำมันและไขมันออกมาได้หมดก่อนขั้นตอนไฮโดรไลซิส (เช่น กลูเตน ยีสต์ โปรตีนมันฝรั่ง และผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปแปรรูป เช่น การอัดรีด การทำเกล็ด และการทำความร้อน) การตีความผลลัพธ์: ในกรณีใดก็ตามที่ขั้นตอน B ได้ผลลัพธ์ในระดับที่สูงกว่าขั้นตอน A จะถือว่าผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอน B เป็นค่าจริง ขั้นตอนทั้งสองอธิบายอยู่ในหมายเหตุการใช้งานนี้ คำสั่ง EC No. 152/2009 ระบุว่าให้ทำการสกัดเป็นเวลา 6 ชั่วโมง หมายเหตุการใช้งานนี้อธิบายเกี่ยวกับตัวอย่างวัตถุดิบอ้างอิงที่ผ่านการรับรองว่าการสกัด 2 ชั่วโมงนั้นเพียงพอแล้วต่อการให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และผลิตซ้ำได้สำหรับทั้งไขมันหยาบและไขมันโดยรวม โดยใช้ FatExtractor E-500

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications