คู่มือความเป็นเลิศในการวิเคราะห์อาหารฉบับสมบูรณ์

คู่มือนี้นำเสนอใจความสำคัญที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการใช้ NIR และวิธีอ้างอิงในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การแปรรูปอาหาร เช่น การสกัดไขมันและวิธีเจลดาห์ลสำหรับการตรวจวิเคราะห์โปรตีน ดูภาพรวมโดยละเอียดของเทคนิค รวมถึงการเตรียมตัวอย่างตัวอย่าง มาตรการด้านกฎระเบียบ การแก้ไขปัญหา คำถามที่พบบ่อย และการศึกษาในกรณีตัวอย่างเฉพาะ

คู่มือความเป็นเลิศในการวิเคราะห์อาหารฉบับสมบูรณ์

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications