Sepacore® Easy Purification Systems (ระบบเตรียมตัวอย่างให้บริสุทธิ์)

การควบคุมระบบแยกสารขั้นพื้นฐาน

โดยปกติแล้วคุณจะทำการแยกสารตัวอย่างให้บริสุทธิ์โดยใช้หลอดแก้วปลายเปิด และต้องคอยรับมือกับความละเอียดที่มีจำกัดและเวลาในการแยกสารที่ยาวนาน เราขอเสนอ Sepacore® Easy Purification Systems (ระบบเตรียมตัวอย่างให้บริสุทธิ์) ขนาดเล็กที่พร้อมช่วยคุณให้สามารถควบคุมอัตราการไหลและองค์ประกอบของตัวชะได้

 • การตรวจจับ:UV (ทางเลือก)
 • ปั๊ม:โหมดกะพริบ
 • การออกแบบระบบ:การควบคุมแบบโมดูลาร์และแมนนวล
Sepacore® Easy Purification Systems (ระบบเตรียมตัวอย่างให้บริสุทธิ์)

เพิ่มประสิทธิภาพการแยกสาร

เพิ่มประสิทธิภาพในการแยกสารให้เหมาะสมโดยใช้ตัวชะสารแบบ Gradient Sepacore® Easy Purification Systems (ระบบเตรียมตัวอย่างให้บริสุทธิ์) ควบคุมการแยกสารจากการตรวจติดตามส่วนผสมของตัวชะสาร ช่วยเพิ่มความบริสุทธิ์ของสารที่เก็บในแต่ละสัดส่วน 
เพิ่มประสิทธิภาพการแยกสาร

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ลดเวลาการชะสารด้วยการควบคุมอัตราการไหลและองค์ประกอบของตัวทำละลาย เพิ่มประสิทธิภาพการระเหยให้รวดเร็วด้วยการควบคุมปริมาตรสารที่เก็บให้น้อยลง ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของการทำให้สารบริสุทธิ์เนื่องจากใช้ตัวทำละลายน้อยลง การลงทุนเริ่มต้นที่คุ้มค่าพร้อมกับความสามารถในการอัปเกรดระบบได้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ใช้งานง่ายและปลอดภัย

ควบคุมพารามิเตอร์ในการปั๊มได้อย่างง่ายดาย ลดการสัมผัสตัวทำละลายให้น้อยที่สุดและเพิ่มความปลอดภัยในการทำให้บริสุทธิ์
ใช้งานง่ายและปลอดภัย

Compare the Sepacore® Easy Purification Systems (ระบบเตรียมตัวอย่างให้บริสุทธิ์)

 • Sepacore® Easy Extract Flash (ระบบเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีเพื่อการสกัดแบบ flash)

  • Sepacore® Easy Synthesis Flash (ระบบเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีเพื่อการสังเคราะห์แบบ flash)

   • Sepacore® Basic Flash

    • Mode:Flash
    • Flow rate :250 ml/min
    • Pressure range:0 – 10 bar
    • Gradient function :gradient_function_C610

   การนำมาประยุกต์ใช้งาน

   ตั้งแต่การสังเคราะห์หรือแยกสกัดให้ได้ไอโซเลชันประกอบบริสุทธิ์

   กว่า 40 ปีที่ผ่านมา มีการใช้งานอุปกรณ์โครมาโตกราฟีเตรียมตัวอย่างของ BUCHI มากมายเพื่อให้ความบริสุทธิ์กับผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง สารประกอบต่างๆ อย่างเช่น “ส่วนประกอบที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางยาหรือ Active Pharmaceutical Ingredients” (APIs) หรือสารเคมีพิเศษเฉพาะนั้นสร้างจากการสังเคราะห์หรือแยกสกัดสารอินทรีย์ ผลลัพธ์ขั้นปลายจะต้องเข้มข้นหรือบริสุทธิ์กว่าเดิมเสมอทุกครั้ง โซลูชันเพื่อการทำสารบริสุทธิ์ของ BUCHI ช่วยให้สามารถทำให้สารประกอบต่างๆ มีความบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ไม่กี่มิลลิกรัมไปจนถึงหลายร้อยกรัม ด้วยวัสดุสิ้นเปลืองที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมากนี้ เราจึงมีส่วนช่วยมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับกระบวนการทำงานสกัดบริสุทธิ์
   • ด้านวิชาการ

    การศึกษาการเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโต กราฟี การทำให้บริสุทธิ์หลังการสังเคราะห์หรือการ สกัด

    ด้านวิชาการ
   • เคมีภัณฑ์

    การทำให้บริสุทธิ์หลังการสังเคราะห์ การเตรียมการแยกสารประกอบจากตำรับยา

    เคมีภัณฑ์
   • เภสัชกรรม

    การแยกสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมให้บริสุทธิ์ หลังการสังเคราะห์สารอินทรีย์ (เคมีทางยา) การคัดแยกสารประกอบทางธรรมชาติ: การแยก องค์ประกอบที่หลากหลายหลังการสกัด เทคโนโลยีชีวภาพ: การทำให้บริสุทธิ์หลัง กระบวนการหมัก

    เภสัชกรรม
   • อาหาร

    เภสัชโภชนศาสตร์: การแยกผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมจากสารธรรมชาติ

    อาหาร