คอลัมน์สำหรับ Glas­Pure

การปรับเพิ่มขนาดสำหรับการทำสารให้บริสุทธิ์

เมื่อต้องการปรับเพิ่มขนาดในการทำสารให้บริสุทธิ์ GlasPure คือผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นสูงสุดในด้านขนาดและความต้องการในการแยกสาร คอลัมน์แก้วถูกออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณตัวอย่างมากกว่า 300 g และแรงดันที่สูงถึง 50 bar (725 psi)

  • ขีดจำกัด:ซิลิกา 9 ถึง 3700 ก.
  • ขนาดคอลัมน์:ความยาว 15 – 100 มม. ID; 100 – 920 มม.
  • วิธีการเติม:เหลวหรือแห้ง
คอลัมน์สำหรับ GlasPure

มีความยืดหยุ่นสูง

  • ขนาดที่หลากหลายสำหรับความจุซิลิกาจาก 9 g ถึง 3.7 kg
  • เข้ากันได้กับชุดไส้กรองแห้งและสารละลายเฉพาะ
  • ขนาดกว้าง (ID 15 - 100 mm และความยาว 100 mm 920 mm)
มีความยืดหยุ่นสูง

โซลูชั่นเฉพาะด้าน

คอลัมน์แก้วขนาดใหญ่สำหรับการทำให้บริสุทธิ์ขนาดใหญ่ (ตัวอย่างสูงสุด 370 g) การทำให้บริสุทธิ์อย่างรวดเร็วในคอลัมน์ที่ทำงานที่ความดันสูงถึง 50 bar (725 psi) การป้องกันผู้ใช้สูงสุดด้วยคอลัมน์แก้วเคลือบพลาสติก
โซลูชั่นเฉพาะด้าน