จุดหลอมละลาย

การวิเคราะห์ที่รวดเร็วและง่ายดาย

เครื่องสำหรับการหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ช่วยให้การสังเกตการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะสามารถดำเนินการผ่านเลนส์ขยายร่วมกับการปรับเทียบและขั้นตอนในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจได้ถึงการวัดที่มีความแม่นยำสูง

 • ความสอดคล้องกับข้อกำหนด:USP, JP, Ph. EU
 • ตำแหน่ง:3 ตัวอย่าง
 • ช่วงอุณหภูมิ:10 ถึง 400 °C
จุดหลอมละลาย

มีความยืดหยุ่น

ควบคุมกลุ่มตัวอย่างได้เกือบทุกประเภทด้วยการหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว หรือจุดหลอมละลาย สามารถเลือกการวัดด้วยตนเองและแบบอัตโนมัติเมื่อต้องการเปรียบเทียบตัวอย่างที่วัดได้สำหรับระดับความแม่นยำเพิ่มเติม สามารถดูการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างและเรียกดูข้อมูลย้อนหลังจากจอแสดงผลและการบันทึกวิดีโอ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ตัวเลือก) สำหรับจัดการวิธีการและการบันทึกผลการวิเคราะห์ที่ได้
มีความยืดหยุ่น

แม่นยำ

ระบบ Melting Point (เครื่องวัดจุดหลอมเหลวและจุดเดือด) สามารถวัดและตั้งค่าอุณหภูมิได้แม่นยำสูง ให้การปรับเทียบเครื่องมือของคุณอย่างถูกต้องโดยใช้เมนูตรวจสอบการปรับเทียบได้อย่างง่ายดายโดยใช้สารมาตรฐานที่ผ่านการรับรอง
แม่นยำ

ตรงตามมาตรฐาน

สอดคล้องกับระเบียบวิธีการ Pharmacopeia (ยุโรป, USP, ญี่ปุ่น) ครอบคลุมมาตรฐาน IQ / OQ รวมถึงการปรับเทียบที่ผ่านการรับรองและการตรวจสอบ สารประกอบสำหรับห้องปฏิบัติการ GLP/GMP
ตรงตามมาตรฐาน

จุดเด่น

 • ระบบบันทึกวิดีโอของกระบวนการวิเคราะห์จุดหลอมเหลวและจุดเดือดช่วยให้สามารถสังเกตการเปลี่ยนสถานะได้ผ่านทางจอสีพร้อมฟังก์ชั่นขยายภาพ 6 เท่า ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานผ่อนคลายและไม่เหนื่อยล้า
 • ภาพยนตร์วิดีโอของการกำหนด ช่วยให้สามารถดูผลลัพธ์หลังการวัดได้. ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่การเคลื่อนไหวแบบช้าของภาพเดียวไปจนถึงการเคลื่อนไหวเร็วถึง 100x ช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวิเคราะห์ตัวอย่างสามารถทำได้สามตัวอย่างพร้อมกัน ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ผ่านทางจอแสดงผลที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นขยายภาพ 2.5 เท่า ทำให้สามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างเที่ยงตรง ระบบยังสามารถตรวจหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการหลอมเหลวพร้อมทั้งบันทึกค่าได้โดยใช้เพียงปุ่มเดียว บล็อกให้ความร้อนมีการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดจึงช่วยให้ระบายความร้อนได้เร็วขึ้น ส่งผลให้จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 
  การวิเคราะห์ตัวอย่าง
 • บล็อกให้ความร้อนมีการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดจึงช่วยให้ระบายความร้อนได้เร็วขึ้น ส่งผลให้จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น  
  บล็อกให้ความร้อน
 • จอสีขนาดใหญ่ความสว่างสูงพร้อมการแสดงผลแบบความละเอียดสูงช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกและวิเคราะห์จุดหลอมเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 • การปรับเทียบผ่านทางเมนูเต็มรูปแบบพร้อมทั้งมาตรฐานการปรับเทียบ ของ BUCHI ช่วยให้การปรับเทียบมีคุณภาพสูงสุด 
 • บรรจุตัวอย่างลงในแคพิลลารีสำหรับเครื่อง Melting Point (เครื่องวัดจุดหลอมเหลวและจุดเดือด) จาก BUCHI ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  Sample Loader M-569 (อุปกรณ์โหลดสารตัวอย่าง)
 • เครื่องพิมพ์เสริมใช้สำหรับพิมพ์เอกสารข้อมูลผลการปรับเทียบ การวิเคราะห์จุดหลอมเหลว และการวิเคราะห์จุดเดือดตามมาตรฐาน GLP/GMP โดยสามารถใช้คีย์บอร์ดเสริม เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการป้อนค่าพารามิเตอร์ของตัวอย่างได้เช่นกัน 
  เครื่องพิมพ์และคีย์บอร์ด
 • Melting Point Monitor Software (ซอฟต์แวร์มอนิเตอร์จุดหลอมเหลวและจุดเดือด) ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ วิธีการทดสอบ และผลลัพธ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
  Melting Point Monitor Software (ซอฟต์แวร์มอนิเตอร์จุดหลอมเหลวและจุดเดือด)
 • เอกสาร IQ/OQ เสริมสำหรับลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านมาตรฐาน โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเอกสารยืนยันความถูกต้องใหม่ 
  IQ/OQ

Compare the จุดหลอมละลาย

 • Melting Point M-560 (เครื่องวัดจุดหลอมเหลวและจุดเดือด)

  • Compliant with Pharmacopeia methods:MP_compliance
  • Automatic detection:ไม่
  • Sample loader:ไม่
 • Melting Point M-565 (เครื่องวัดจุดหลอมเหลวและจุดเดือด)

  • Compliant with Pharmacopeia methods:MP_compliance
  • Automatic detection:ใช่
  • Sample loader:ไม่
 • Melting Point M-565 (เครื่องวัดจุดหลอมเหลวและจุดเดือด) ที่มาพร้อมกับ Sample Loader M-569 (อุปกรณ์โหลดสารตัวอย่าง)

  • Compliant with Pharmacopeia methods:MP_compliance
  • Automatic detection:ใช่
  • Sample loader:ใช่

ดาวน์โหลด

ค้นพบเอกสารเพิ่มเติม

การนำมาประยุกต์ใช้งาน

ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำในการกำหนดวิเคราะห์จุดหลอมเหลวและจุดเดือด

กว่า 60 ปีที่ BUCHI ได้กำหนดมาตรฐานในการกำหนดวิเคราะห์จุดหลอมเหลวต่างๆ มีการใช้วิธีการวิเคราะห์ทางกายภาพที่ทำได้ง่ายเพื่อหาอัตลักษณ์ ความบริสุทธิ์ และความเสถียรของอุณหภูมิสำหรับวัสดุ โซลูชันจุดหลอมเหลวของ BUCHI ช่วยกำหนดวิเคราะห์สารประกอบได้ที่ความแม่นยำสูงสุด ความสามารถทำซ้ำผลเดิม และเป็นไปตามระเบียบรวมถึงมาตรฐานทั้งหมด
 • Academia

  Verification of chemical compounds. Analysis of new compounds after synthesis.

  Academia
 • Chemicals

  Analysis of raw products. Examination of the end products in a production process. Observation of the thermal stability of products.

  Chemicals
 • Food

  Determination of the melting properties and the quality of raw materials. Description the quality of fats by means of slip melting point.

  Food
 • Pharma

  Verification of the identity of precursor materials. Definition of the melting point of new APIs. Indications about the purity of a material.

  Pharma