CARE Services

การซ่อมบำรุง ซ่อมแซม

ที่สุดแห่งความเชื่อถือได้

ทำให้เครื่องมือของคุณน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมการซ่อมบำรุงตามระยะเวลา

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอย่างหนักหน่วงจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนอะไหล่และจำนวนครั้งในการตรวจสภาพแตกต่างจากเครื่องมือที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว แนวทางของเราจึงคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวเป็นหลัก เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ทั้งเหมาะสมและคุ้มค่าสมราคาแก่ลูกค้า เรามีแพ็คเกจโซลูชันการบำรุงรักษาหลากหลายให้ลูกค้าเลือก ซึ่งล้วนผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ประกอบด้วยรายการชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อการใช้งานเฉพาะทาง และจำนวนครั้งในการให้บริการที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของอุปกรณ์ รวมถึงรูปแบบและแนวทางการใช้งานที่เลือก


CARE «Inspect»: ตรวจสภาพ «ทำความสะอาด และปรับเทียบ»

 • ตรวจสภาพ ทำความสะอาด และปรับเทียบ (ในกรณีที่จำเป็น) อุปกรณ์ BUCHI ของลูกค้าตามระเบียบวิธีการตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะจากประสบการณ์ระดับโลกของเรา

CARE «Maintain» (ตามความต้องการ):

 • การเข้าตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามระยะเวลาโดยครอบคลุมชุดเครื่องมือและส่วนประกอบทั้งหมด
 • รับรายงานที่ประกอบด้วยผลการทดสอบ มาตรการที่ดำเนินการ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 • ติดสติ๊กเกอร์รับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบำรุงรักษาโดย BUCHI พร้อมระบุวันที่และชื่อของช่างเทคนิคที่ดำเนินการ

CARE «Circle»

 • บริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าโดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรูปแบบและแนวทางการใช้งาน
 • ดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองภายใต้ระเบียบวิธีการบำรุงรักษาตามแผนการเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งจัดทำขึ้นจากประสบการณ์การให้บริการทั่วโลกของเรา
 • การเข้าตรวจสอบครอบคลุมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอและการทดสอบส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมดโดยใช้วิธีการและขั้นตอนการทดสอบแบบเฉพาะ
 • ส่วนลดสำหรับการเข้าพบเพื่อซ่อมแซมแบบไม่ได้วางแผน (ค่าชิ้นส่วนและค่าแรง)
 • ส่วนลดสำหรับชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่
 • ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเป็นอันดับต้นๆ

CARE «CirclePlus»

 • ไม่คิดค่าบริการและค่าเดินทาง
 • บริการฝึกอบรมนอกสถานที่ฟรีปีละ 2 ชั่วโมง
 • รวมการเข้าไปเยี่ยมที่ไซต์งานเพื่อดำเนินการซ่อมแซมแบบไม่ได้วางแผนไว้
 • ปรับจำนวนครั้งในการเข้าตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาได้ตามความเหมาะสม
 • ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาและความพร้อมใช้งานเป็นอันดับแรก