EXACT Services

คุณสมบัติ การสอบเทียบ

แพ็คเกจ«เพื่อความอุ่นใจ»พร้อมรับประกันความเที่ยงตรงแม่นยำ

คุณภาพและข้อดีที่คุณจะได้รับ พบกับมาตรฐานคุณภาพของเครื่องมือ และ OQ จาก BUCHI

ตรวจสอบการติดตั้ง «IQ» พร้อมออกเอกสารรับรองการส่งมอบและการติดตั้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านความปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติด้านการออกแบบ หลังจากดำเนินการตรวจสอบการติดตั้ง «IQ» เสร็จสมบูรณ์แล้ว บุคลากรผู้รับผิดชอบจะอนุมัติให้นำอุปกรณ์เข้ารับการตรวจสอบในขั้นถัดไปได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่าการตรวจสอบการทำงาน «OQ»

ระหว่างการตรวจสอบการทำงาน จะมีการดำเนินการทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในแผนการทดสอบ และจะมีการออกเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรับรอบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนด หลังจากดำเนินการตรวจสอบการทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการลงนามอนุมัติในรายงานการตรวจสอบ
ในบางกรณี OQ จะมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ «PQ» ด้วย ตัวอย่างหนึ่งได้แก่ Lyovapor ซึ่งเป็นระบบทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งรุ่นใหม่ของเรา


BUCHI EXACT «OQ»

  • บริการ OQ แบบเป็นครั้งๆ พร้อมเอกสารและใบรับรองที่จำเป็น
  • ทีมบริการจะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายการเข้าพบ และจะมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริการ OQ
  • ในภายหลังก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุ
  • ราคานี้รวมสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดแล้ว: ชั่วโมงการทำงาน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่าย ค่าเอกสาร ค่าใบรับรอง และค่าธรรมเนียมสำหรับอุปกรณ์และวัสดุทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างการดำเนินการ


BUCHI EXACT «OQ Circle»

  • การซื้อแพ็คเกจ OQ แทนที่จะซื้อ OQ แบบเป็นครั้งๆ จะช่วยลดค่าเอกสารและมีการให้ความสำคัญกับลูกค้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริการเป็นอันดับต้นๆ จึงวางใจได้ว่า BUCHI จะดำเนินการต่างๆ ตามกำหนดเวลาในการเข้าพบเป็นอย่างดี