Mixer B-400 (เครื่องบด)

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการเตรียมตัวอย่าง

Mixer B-400 (เครื่องบด) มีประสิทธิภาพสูงในการบดตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันและสามารถใช้งานได้ง่าย ถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมตัวอย่างสำหรับกระบวนการวิเคราะห์ของคุณ 

 • Application:Grinding and homogenization
 • Knife rotation speed:approx. 9'000 rpm
 • Knife material:stainless steel or ceramic
Mixer B-400 (เครื่องบด)

มีความยืดหยุ่น

Mixer B-400 (เครื่องบด) สามารถบดตัวอย่างได้แม้ว่าจะมีน้ำ ไขมัน หรือเส้นใยอยู่ในปริมาณสูง สามารถใช้ร่วมกับการตรวจสอบองค์ประกอบธาตุในตัวอย่างได้ เนื่องจากใช้มีดที่ผลิตจากวัสดุเซรามิกคุณภาพสูง Mixer B-400 (เครื่องบด) สามารถใช้ร่วมกับการทดสอบทางจุลชีววิทยา เนื่องจากวัสดุที่ใช้สามารถผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อได้ สามารถใช้ร่วมกับตัวอย่างอุณหภูมิต่ำในกรณีของตัวอย่างแช่แข็ง  
มีความยืดหยุ่น

ใช้งานง่าย

กระบวนการบดชิ้นงานของ Mixer B-400 (เครื่องบด) ดำเนินการได้ไม่ยุ่งยาก สามารถปรับความเร็วได้โดยอัตโนมัติในกรณีเกิดแรงเสียดทานสูง Mixer B-400 (เครื่องบด) ตอบสนองความต้องการด้านการทำงานและฟังก์ชันใช้งานที่ปลอดภัยได้ในระดับสูงสุด 
ใช้งานง่าย

สามารถทำซ้ำได้

Mixer B-400 (เครื่องบด) มีอัตราการกลับคืนสูงและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำด้วยการกระจายขนาดอนุภาคที่ดีเยี่ยม ระยะเวลาการบดต่ำ ขจัดการสลายตัวโดยความร้อน ป้องกันผลกระทบจากการทำความสะอาดเครื่องอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ใช้งานได้โดยปราศจากการปนเปื้อนโดยใช้มีดที่ผลิตจากวัสดุเซรามิกคุณภาพสูง  
สามารถทำซ้ำได้

จุดเด่น

 • Mixer B-400 (เครื่องบด) ของ BUCHI ช่วยลดจำนวนครั้งของการวิเคราะห์สารจำเป็นต่อตัวอย่าง เนื่องจากตัวอย่างมีเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ 
  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • สำหรับการวิเคราะห์จุลธาตุ ตัวอย่างที่ผ่านการผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจะต้องปราศจากการปนเปื้อน Mixer B-400 (เครื่องบด) มีส่วนประกอบที่ต้องสัมผัสกับตัวอย่างนั้นมีการผลิตขึ้นจากแก้วโบโรซิลิเกท พลาสติกที่ไม่เกิดปฏิกิริยา (PP และ PEEK) หรือไทเทเนียม รวมถึงมีดบดที่ผลิตจากเซรามิกคุณภาพสูง
 • สำหรับการทดสอบตัวอย่างจุลชีพ สภาวะปลอดเชื้อถือเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญที่สุด แผ่นเมมเบรน PVDF ช่วยให้สามารถใช้เครื่องฆ่าเชื้อได้กับส่วนประกอบทั้งหมดที่ต้องมีการสัมผัสกับตัวอย่าง
 • B-400 (เครื่องบด) ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการด้วยเครื่องหมาย GS ซึ่งหมายถึง “ผ่านการทดสอบความปลอดภัยแล้ว” โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสูงสุดด้าน การทำงานและการใช้งานอย่างปลอดภัย คุณสมบัติหลักของเครื่อง ได้แก่: มีดบดของเครื่องผสมจะหมุนได้ต่อเมื่อปิดฝานิรภัยแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีการเปิดฝาขณะที่เครื่องกำลังทำการผสม มีดบดจะหยุดหมุนโดยอัตโนมัติ  

ดาวน์โหลด

ค้นพบเอกสารเพิ่มเติม

การนำมาประยุกต์ใช้งาน

การบดและทำโฮโมจิไนซ์อย่างต่อเนื่อง

เครื่องผสม BUCHI B-400 ออกแบบมาเพื่อการทำโฮโมจิไนซ์ที่มีประสิทธิภาพกับตัวอย่างอาหารและอาหารสัตว์มากมาย ความละเอียดในการวิเคราะห์ที่เป็นเนื้อเดียวกันคือกุญแจสำคัญสำหรับคุณภาพของขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ตามมา
 • Homogenization

  Grinding and homogenizing of food and feed samples for reproducible analyses for proximates as fat or protein or contaminants.

  Homogenization