ภาชนะใส่ตัวอย่างทำด้วยโลหะ

ความทนทานสูงสุด

ภาชนะตัวอย่างใช้ร่วมกับ Mixer B-400 (เครื่องบด) มีความทนทานสูงสุด โดย ซภาชนะดังกล่าวทำมาจากสแตนเลสสตีล

ภาชนะใส่ตัวอย่างทำด้วยโลหะ