ภาชนะใส่ตัวอย่างทำด้วยแก้ว

สามารถมองเห็นได้ชัด

ภาชนะตัวอย่างใช้ร่วมกับ Mixer B-400 (เครื่องบด) เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถมองเห็นกระบวนการผสมได้ ซึ่งภาชนะดังกล่าวทำมาจากแก้วทนความร้อนสูง

ภาชนะใส่ตัวอย่างทำด้วยแก้ว