การเปรียบเทียบเม็ดเจลดาห์ลแบบต่างๆ สำหรับการตรวจหาไนโตรเจนและโปรตีนในนม

การเปรียบเทียบเม็ดเจลดาห์ลแบบต่างๆ สำหรับการตรวจหาไนโตรเจนและโปรตีนในนมตามวิธีเจลดาห์ล
การเปรียบเทียบเม็ดเจลดาห์ลแบบต่างๆ สำหรับการตรวจหาไนโตรเจนและโปรตีนในนม
BUCHI นำเสนอเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทต่างๆ สำหรับการใช้งานกับวิธีเจลดาห์ลมาตรฐาน เม็ดเจลดาห์ล “ไทเทเนียม” ประกอบด้วยคอปเปอร์ซัลเฟต ไทเทเนียมออกไซด์ และโพแทสเซียมซัลเฟต เม็ด “มิสซูรี” ประกอบด้วยคอปเปอร์ซัลเฟตและโพแทสเซียมซัลเฟต และเม็ด “ECO” ประกอบด้วยคอปเปอร์ซัลเฟตและโพแทสเซียมซัลเฟตที่ต่ำมาก [1] ในหมายเหตุฉบับย่อนี้ นมถูกเลือกเป็นวัสดุตัวอย่าง จุดมุ่งเน้นหลักของการทดลองคือการตรวจวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างกันในแต่ละตัวและเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อเวลาการย่อยทั้งหมดและผลลัพธ์ หากต้องการดูผลลัพธ์ทั้งหมด โปรดดูที่ Application note 078/2012

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications