วิธีการตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบคัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับเจลดาห์ล

KjelMaster System K-375 / K-376 (ชุดเครื่องกลั่นและเครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง), KjelDigester K-449 (เครื่องย่อย), Scrubber K-415 (เครื่องดักจับไอกรด)
วิธีการตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบคัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับเจลดาห์ล
85% ของความต้องการปุ๋ยไนโตรเจนจากทั่วโลกส่วนใหญ่ได้มาจากแอมโมเนียในรูปของยูเรีย แอมโมเนียมไนเตรต ฟอสเฟต และซัลเฟต ส่วนประกอบของแอมโมเนียยังสามารถพบได้ในดิน กากตะกอน และขยะชีวภาพ ในเมทริกซ์ตัวอย่างดังกล่าว จะพบส่วนผสมของสารประกอบที่มีไนโตรเจนหลายชนิด เช่น ยูเรีย ไนโตรเจนจากแหล่งกำเนิดอินทรีย์อื่นๆ เช่น กรดอะมิโน โปรตีน ไนเตรต ไนไตรต์ และแอมโมเนียม ด้วยการใช้อุปกรณ์เจลดาห์ล จึงทำให้สามารถทำการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนแบบคัดเลือกของค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN และ TKN+), แอมโมเนียม (การกลั่นแอมโมเนียม) และความเข้มข้นของไนเตรต (การกลั่นเดวาร์ดา) ของตัวอย่างได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถคำนวณปริมาณไนโตรเจนอินทรีย์ได้จากพารามิเตอร์เหล่านี้อีกด้วย

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications