Sepacore® Flash Systems X10 / X50 (ระบบเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบ flash)

ผลิตภัณฑ์ที่ทรงประสิทธิภาพและยืดหยุ่นในการทำสารให้บริสุทธิ์

Sepacore® Flash Systems X10 / X50 (ระบบเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบ flash) เป็นโซลูชันการทำให้บริสุทธิ์ที่ทรงพลังและยืดหยุ่นสำหรับสารประกอบอินทรีย์ ส่วนผสมสังเคราะห์จากน้ำมันดิบและสารสกัดจากพืช ระบบนี้สามารถปรับสเกลเพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห์และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การตรวจจับ:UV
 • ปั๊ม:โหมดกะพริบ
 • การออกแบบระบบ:โมดูลาร์และเต็มอัตโนมัติ
Sepacore® Flash Systems X10 / X50 (ระบบเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบ flash)

มีความยืดหยุ่น

คุณสามารถใช้ Sepacore® Flash Systems X10 / X50 (ระบบเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบ flash) ให้มีประสิทธิภาพสูงที่ความดันสูงสุดถึง 50 bar ประหยัดเวลาเนื่องจากสามารถตรวจวัดได้ 4 ความยาวคลื่นพร้อมกัน สามารถตรวจวัดได้หลายช่องสัญญาณเมื่อทำการตรวจหาพีคสารบริสุทธิ์และเก็บตัวอย่างสัดส่วนสารที่ต้องการ
มีความยืดหยุ่น

สมรรถนะสูง

Sepacore® Flash Systems X10 / X50 (ระบบเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบ flash) เหมาะสำหรับทุกความต้องการในการคัดแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยความดันปานกลาง สะดวกต่อการเพิ่มเติมอุปกรณ์เนื่องจากออกแบบมาให้สามารถปรับขยายระบบได้ เลือกใช้กับคอลัมน์ได้หลายประเภทรวมถึงคอลัมน์แก้ว ครอบคลุมการวัดในช่วง UV-Vis สามารถเชื่อมต่อกับดีเทคเตอร์ชนิด ELSD ได้
สมรรถนะสูง

ปรับสเกลได้

สามารถปรับขนาดการฉีดตัวอย่างได้ตั้งแต่ไม่กี่มิลลิกรัมจนถึงหลายร้อยมิลลิกรัม อัตราการไหลของสารชะสูงสุดถึง 250 mL/นาที สามารถปรับขยายการคัดแยกสารบริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลอดบรรจุขนาดใหญ่หรือหลอดแก้ว 
ปรับสเกลได้

Compare the Sepacore® Flash Systems X10 / X50 (ระบบเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบ flash)

 • Sepacore® X50 Flash

  • Sepacore® X10 Flash

   ดาวน์โหลด

   ค้นพบเอกสารเพิ่มเติม

   การนำมาประยุกต์ใช้งาน

   ตั้งแต่การสังเคราะห์หรือแยกสกัดให้ได้ไอโซเลชันประกอบบริสุทธิ์

   กว่า 40 ปีที่ผ่านมา มีการใช้งานอุปกรณ์โครมาโตกราฟีเตรียมตัวอย่างของ BUCHI มากมายเพื่อให้ความบริสุทธิ์กับผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง สารประกอบต่างๆ อย่างเช่น “ส่วนประกอบที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางยาหรือ Active Pharmaceutical Ingredients” (APIs) หรือสารเคมีพิเศษเฉพาะนั้นสร้างจากการสังเคราะห์หรือแยกสกัดสารอินทรีย์ ผลลัพธ์ขั้นปลายจะต้องเข้มข้นหรือบริสุทธิ์กว่าเดิมเสมอทุกครั้ง โซลูชันเพื่อการทำสารบริสุทธิ์ของ BUCHI ช่วยให้สามารถทำให้สารประกอบต่างๆ มีความบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ไม่กี่มิลลิกรัมไปจนถึงหลายร้อยกรัม ด้วยวัสดุสิ้นเปลืองที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมากนี้ เราจึงมีส่วนช่วยมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับกระบวนการทำงานสกัดบริสุทธิ์
   • ด้านวิชาการ

    การศึกษาการเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโต กราฟี การทำให้บริสุทธิ์หลังการสังเคราะห์หรือการ สกัด

    ด้านวิชาการ
   • เคมีภัณฑ์

    การทำให้บริสุทธิ์หลังการสังเคราะห์ การเตรียมการแยกสารประกอบจากตำรับยา

    เคมีภัณฑ์
   • เภสัชกรรม

    การแยกสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมให้บริสุทธิ์ หลังการสังเคราะห์สารอินทรีย์ (เคมีทางยา) การคัดแยกสารประกอบทางธรรมชาติ: การแยก องค์ประกอบที่หลากหลายหลังการสกัด เทคโนโลยีชีวภาพ: การทำให้บริสุทธิ์หลัง กระบวนการหมัก

    เภสัชกรรม
   • อาหาร

    เภสัชโภชนศาสตร์: การแยกผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมจากสารธรรมชาติ

    อาหาร