ชุดตรวจสอบ

ได้รับการรับรองมาตรฐานสำหรับผลลัพธ์ที่แม่นยำ

ชุดทวนสอบที่ได้รับการรับรองจาก BUCHI ประกอบไปด้วยสารมาตรฐาน สาม ตัวสำหรับการทวนสอบความถูกต้องของระบบ Melting Point M-560 (เครื่องวัดจุดหลอมเหลวและจุดเดือด) หรือ Melting Point M-565 (เครื่องวัดจุดหลอมเหลวและจุดเดือด)

ชุดตรวจสอบ