หลอดหาจุดเดือด

สำหรับการตรวจวิเคราะห์จุดเดือดที่แม่นยำ

ส่วนประกอบแก้ว BUCHI ของหลอดจุดเดือด มีความหนาของผนังที่ด้านข้างและปลายท่อว่ามีความสม่ำเสมอ ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น

หลอดหาจุดเดือด