ชุดอุปกรณ์สอบเทียบ

ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ

ชุดสอบเทียบได้รับการรับรองจาก BUCHI ประกอบไปด้วย สารมาตรฐาน สี่ ตัวสำหรับการสอบเทียบ Melting Point M-560 (เครื่องวัดจุดหลอมเหลวและจุดเดือด) หรือ Melting Point M-565 (เครื่องวัดจุดหลอมเหลวและจุดเดือด)

ชุดอุปกรณ์สอบเทียบ