หลอดแคปิลารีหาจุดหลอมเหลว

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์จุดหลอมเหลว

หลอดแคปิลารีตรวจหาจุดหลอมเหลวผลิตจากแก้วใสปลายด้านหนึ่งเปิด หลอดแคปิลารีคุณภาพสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์จุดหลอมเหลว

หลอดแคปิลารีหาจุดหลอมเหลว