การระบุจุดหลอมเหลวลื่นไหลของปาล์มสเตียริน

การระบุจุดหลอมเหลวลื่นไหลของปาล์มสเตียริน
การระบุจุดหลอมเหลวลื่นไหลของปาล์มสเตียริน
ปาล์มสเตียรินเป็นส่วนผสมของไขมันที่แยกตัวออกมาจากน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วน ๆ [1] และส่วนมากจะนำไปใช้เป็นน้ำมันประกอบอาหารที่ปราศจากไขมันทรานส์และดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นน้ำมันทางเลือกทดแทนน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน [2] จุดหลอมเหลวของไขมันจะอธิบายโดยใช้วิธีการเชิงประจักษ์ โดยส่วนมากจะใช้จุดหลอมเหลวลื่นไหล (SMP) สามารถระบุ SMP เมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ตัวอย่างขยายตัวเหมือนเส้นเลือดฝอยเปิดในขณะที่ทำความร้อนตามสภาวะที่แสดงอยู่ในภาพที่ 1 [3] มีการนำเสนอวิธีการระบุจุดหลอมเหลวลื่นไหล (SMP) ของปาล์มสเตียรินที่สะดวก รวดเร็ว และผลิตซ้ำได้ โดยใช้ Melting Point M-565 (เครื่องหาจุดหลอมเหลว)

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

Similar Applications