Encapsulator B-390 / B-395 (เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูล)

สำหรับการผลิตไมโครบีดและไมโครแคปซูลในสภาวะปลอดเชื้อ

Encapsulator B-390 / B-395 (เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูล) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับการห่อหุ้มเซลล์ สารชีวภาพ และสารออกฤทธิ์ที่สำคัญสำหรับงานวิจัยและพัฒนา ความสามารถในการปรับตัวของอุปกรณ์ช่วยให้คุณได้รับไมโครบีดส์และไมโครแคปซูลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ตั้งแต่ด้านเภสัชกรรมไปจนถึงตัวอย่างอาหาร

 • ประเภทแคปซูล:ลูกปัดเมทริกซ์หรือแคปซูลแบบแกนกลางเปลือกหุ้ม
 • ขนาดอนุภาคขั้นสุดท้าย:150 μm – 4 มม.
 • ผลิตภาพ:1 – 40 มล. / นาที
Encapsulator B-390 / B-395 (เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูล)

ปลอดเชื้อ

Encapsulator B-395 (เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูล) ทำการห่อหุ้มเซลล์ จุลินทรีย์ และสารออกฤทธิ์ที่สำคัญในสภาวะที่ปลอดเชื้อ การนำของเหลวและผลิตภัณฑ์เข้าและออกจำกขวดทำปฏิกิริยา การผสานรวมการทำงานในกระบวนกำรผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐาน GMP
ปลอดเชื้อ

เชื่อถือได้

กระบวนการทำเอ็นแคปซูเลชั่นที่มีประสิทธิภาพ ทำซ้ำได้ ภายใต้สภาวะการทำงานที่มีแรงกระแทกต่ำของ Encapsulator B-390 / B-395 (เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูล) ระบบการทำเอ็นแคปซูเลชั่นช่วยให้เกิดการจำแนกขนาดอนุภาคที่มีความละเอียดสูงที่มีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตสูง
เชื่อถือได้

ใช้งานง่าย

สนุกไปกับการใช้งาน Encapsulator B-390 / B-395 (เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูล) ด้วยการทำงานและบำรุงรักษาได้ง่าย มองเห็นกระบวนการฟอร์มตัวของหยดตัวอย่าง ทำให้สามารถปรับกระบวนการผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว เราให้การสนับสนุนอย่างทั่วถึง เพื่อให้คุณสามารถปรับระบบให้เข้ากับตัวอย่างและความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างง่ายดาย ใช้ฐานข้อมูลการใช้งานที่เราสร้างขึ้นหรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานที่ได้รับการรับรอง เพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพระบบของคุณ
ใช้งานง่าย

จุดเด่น

 • ปั๊มแบบหลอดฉีดที่ปรับเทียบได้ง่ายสำหรับการป้อน (ระดับ การสูญเสียต่ำ) ตัวอย่างในปริมาณที่ไม่มากนักโดยใช้หลอดฉีดปลอดเชื้อที่มีปริมาตรแตกต่างกัน
  ปั๊มแบบหลอดฉีด
 • ขวดทำปฏิกิริยาของ Encapsulator B-395 Pro (เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูล) มาพร้อมใบรับรองมำตรฐานตามเอกสาร GMP
  เอกสารรับรองวัสดุ
 • ระบบหัวฉีดสำหรับการผลิตแคปซูลแบบแกน-เปลือกขนาดใหญ่ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 4 mm) โดยใช้กระบวนการหยด
  หัวฉีดสาหรับแคปซูลขนาดใหญ่
 • ระบบหัวฉีดที่ทำให้ตัวอย่างเกิดการกระจายด้วยการพ่นฝอย และใช้ปริมาตรสูญเปล่าให้น้อยที่สุด ระบบหัวฉีดนี้ได้รับการ ผลิตขึ้นมาเฉพาะสำหรับการห่อหุ้มที่มีแรงกระแทกต่ำของกลุ่มเซลล์ที่เกาะตัวกันอย่างหลวม ๆ
  หัวฉีดแบบหยดด้วยอากาศ
 • ระบบหัวฉีดสำหรับผลิตเม็ดห่อหุ้มตัวอย่างแบบสองชั้น (Concentric nozzle) เพื่อการผลิตแคปซูลแบบแกน-เปลือก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 – 2000 µm)
  ระบบหัวฉีดสำหรับผลิตเม็ดห่อหุ้มตัวอย่างแบบสองชั้น

Compare the Encapsulator B-390 / B-395 (เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูล)

 • Encapsulator B-390 (เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูล)

  • Working mode:open_mode
  • Nozzle heater for viscous samples:ใช่
  • Minimum partical size:80 μm
  • Maximum partical size:2000 μm
  • Minimum sample throughput:0.5 ml/min
  • Maximum sample throughput:200 ml/min
  • Vibration frequency:40 - 6000 Hz
 • Encapsulator B-395 Pro (เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูล)

  • Working mode:sterile_mode
  • Nozzle heater for viscous samples:ไม่
  • Minimum partical size:80 μm
  • Maximum partical size:2000 μm
  • Minimum sample throughput:0.5 ml/min
  • Maximum sample throughput:200 ml/min
  • Vibration frequency:40 - 6000 Hz
 • Encapsulator B-395 Pro GMP (เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูลร่วมกับ GMP)

  • Working mode:sterile_mode
  • Nozzle heater for viscous samples:ไม่
  • Minimum partical size:80 μm
  • Maximum partical size:2000 μm
  • Minimum sample throughput:0.5 ml/min
  • Maximum sample throughput:200 ml/min
  • Vibration frequency:40 - 6000 Hz
“ขอบคุณสำหรับเครื่องห่อหุ้ม Encapsulator ทำให้สามารถผลิตเม็ดบีดขนาดเล็กต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และการผลิตเม็ดบีดภายใต้สภาวะปลอดเชื้อก็ทำได้ง่าย”Dr. Eunhye Lee - Utah-Inha DDS & Advanced Therapeutics Research, Korea

ดาวน์โหลด

ค้นพบเอกสารเพิ่มเติม

การนำมาประยุกต์ใช้งาน

มีหลายทางเลือกพร้อมรองรับอุตสาหกรรม

กว่า 30 ปี ที่ BUCHI ได้พัฒนาวิธีการที่ส�ำคัญที่สุดของตลาดส�ำหรับการท�ำแห้งแบบพ่นฝอยและการห่อหุ้ม อนุภาคให้อยู่ในรูปของแคปซูลในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดของเราที่จะเข้าใจและ ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบของเทคโนโลยีการสร้างอนุภาคส�ำหรับห้องปฏิบัติ การ ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้และการปรับแต่งของเราส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน เกี่ยวกับงานด้านนวัตกรรม และการสนับสนุนการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญระดับสูง
 • เภสัชกรรม

  ส่วนประกอบสารออกฤทธิ์ทาง ยา การนำส่งยา วัคซีน ยา แบบสูดดม การปิดกั้นการรับรู้ รสชาติ

  เภสัชกรรม
 • สารเคมี/วัสดุ

  นาโนเทคโนโลยี ตัวเร่ง ปฏิกิริยา เซลล์เชื้อเพลิง แบตเตอรี่ หม้อสะสมไฟฟ้า (accumulators) เซรามิก ตัว ดูดซับรังสียูวี สีย้อมและสาร เคลือบ

  สารเคมี/วัสดุ
 • อาหาร/เครื่องดื่ม

  การห่อหุ้มของสารเติมแต่ง การปลดปล่อยในอัตราคงที่ อาหารที่มีฤทธิ์ทางยา อาหาร เพื่อสุขภาพ สารให้กลิ่นรส วิตามิน โปรตีน แบคทีเรีย โปรไบโอติก น้ำผลไม้เข้มข้น นมผง

  อาหาร/เครื่องดื่ม
 • ด้านวิชาการ

  สำหรับการใช้งานที่หลาก หลายในการศึกษาด้าน วิชาการ: การใช้งานของการทำแห้ง แบบพ่นฝอยอย่างเต็มรูปแบบ

  ด้านวิชาการ
 • อาหารสัตว์

  การห่อหุ้มของสารเติมแต่ง สารให้กลิ่นรส วิตามิน โปรตีน แบคทีเรียโปรไบโอติก การ ปลดปล่อยในอัตราคงที่

  อาหารสัตว์
 • อื่นๆ

  เซลล์ การห่อหุ้มแบคทีเรีย และโปรตีน การปลูกถ่ายเซลล์ การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพ เครื่องสำอาง น้ำหอม การใช้ งานด้านสิ่งแวดล้อม

  อื่นๆ