ภาชนะบรรจุสำหรับกระบวนการเกิดปฏิกิริยา

ทำงานภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ

เครื่องปฏิกรณ์ที่สามารถนึ่งด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ำได้อย่างสมบูรณ์ที่ทำจากแก้วและสแตนเลสสตีลสำหรับการผลิตและการเก็บรวบรวมไมโครแคปซูลโดยปราศจากเชื้อ ปริมาณการทำงาน 2 ลิตร มาพร้อมชุดการผลิตเม็ดบีทและชุดหัวพ่นเดี่ยว 8 หัว ใช้สำหรับ Encapsulator B-395 Pro (เครื่องผลิตเม็ดบีดและแคปซูล)

ภาชนะบรรจุสำหรับกระบวนการเกิดปฏิกิริยา