การตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนในเปปไทด์ที่มีผลออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมมีอธิบายไว้ในมาตรฐานตำรายาของสหภาพยุโรป (Ph.Eur.) ส่วน 2.5.9 และ 2.5.33 วิธีที่ 7 [1, 2] ในมาตรฐานตำรายาของสหรัฐอเมริกา (USP) การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนมีอธิบายไว้ในส่วนที่ 461 [3] มีการระบุเทคนิคการไตเทรตที่แตกต่างกัน โดยที่ Ph.Eur. อธิบายการไตเทรตย้อนกลับโดยมีอินดิเคเตอร์สารละลายสีแดงเมทิลผสม และ USP อธิบายการไตเทรตกรดบอริกแบบโพเทนชิโอเมตริก

การตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนในเปปไทด์ที่มีผลออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมมีอธิบายไว้ในมาตรฐานตำรายาของสหภาพยุโรป (Ph.Eur.) วิธี 2.5.9 และ 2.5.33 วิธีที่ 7 [1, 2] ในมาตรฐานตำรายาของสหรัฐอเมริกา (USP) การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนมีอธิบายไว้ในวิธีที่ 461 [3] มีการระบุเทคนิคการไตเทรตที่แตกต่างกัน Ph.Eur. มีการใช้การไตเทรตย้อนกลับโดยมีอินดิเคเตอร์สารละลายสีแดงเมทิลผสม และ USP มีการใช้การไตเทรตกรดบอริกแบบโพเทนชิโอเมตริก จุดมุ่งหมายของการศึกษาต่อไปนี้คือการตรวจวิเคราะห์ความสามารถในการทำซ้ำและเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการไตเทรตแบบต่างๆ ดังนั้น ปริมาณไนโตรเจนของตัวอย่างเปปไทด์ที่เตรียมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการฉีดเข้าเส้นเลือดดำจึงหาได้จากการย่อยกรดซัลฟิวริกด้วย SpeedDigester K-439 (เครื่องย่อยความเร็วสูง) ตามด้วยการกลั่นด้วยไอน้ำและการไตเทรตโดยใช้ BUCHI KjelMaster System K-375 / K-376 (ชุดเครื่องกลั่นและเครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง)

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Similar Applications