การระบุปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนในเวย์โปรตีนเข้มข้นและผงเวย์ปราศจากแร่ธาตุ

การระบุปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนในเวย์โปรตีนเข้มข้นและผงเวย์ปราศจากแร่ธาตุตามวิธีแบบเจลดาห์ล
การระบุปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนในเวย์โปรตีนเข้มข้นและผงเวย์ปราศจากแร่ธาตุ
การระบุปริมาณโปรตีนเป็นหนึ่งในการวิเคราะห์ที่สำคัญที่ต้องทำในอุตสาหกรรมอาหาร ต้องมีการนำตัวอย่างไปย่อยกับกรดซัลฟูริกเพื่อเปลี่ยนไนโตรเจนให้เป็นแอมโมเนียมซัลเฟต หลังทำการเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียโดยกระบวนการทำให้เป็นด่างด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ตัวอย่างจะได้รับการกลั่นลงในภาชนะกรดบอริกด้วยการกลั่นไอน้ำ หลังจากนั้นจะทำการไตเทรตด้วยสารละลายกรดซัลฟูริก ปริมาณไนโตรเจนจะคูณด้วยตัวเลขปัจจัยจำเพาะของตัวอย่าง (6.38 สำหรับเวย์โปรตีน) เพื่อให้ได้ปริมาณโปรตีน

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

Similar Applications