การตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนและโปรตีนในอาหารสัตว์ตามวิธีเจลดาห์ล

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในอาหารสัตว์เป็นขั้นตอนประจำสำหรับการประกันคุณภาพและการติดฉลาก วิธีการที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ตามข้อกำหนด ISO 5983-2:2009 และ AOAC 954.01 มีแนะนำอยู่ด้านล่าง ตัวอย่างถูกย่อยด้วยกรดซัลฟิวริกและเม็ดเจลดาห์ลไทเทเนียมโดยใช้ Digest Automat K-438 (ระบบย่อยอัตโนมัติ) ตามด้วยการกลั่นและการไตเทรตด้วย KjelMaster K-375 (เครื่องกลั่น) และ KjelSampler K-376 (เครื่องถ่ายโอนตัวอย่าง)

การตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนและโปรตีนในอาหารสัตว์ตามวิธีเจลดาห์ล

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลด

ประเทศ
บูชิต้องการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงคุณในอนาคต เช่น แอพพริเคชันโน๊ต, ไกด์บุ๊ค, การสัมมนาผ่านออนไลน์และคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาซึ่งคุณอาจสนใจ ดังนั้นทางบูชิจึงต้องการขอความยินยอมจากคุณเพื่อการติดต่อ คุณสามารถค้นหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

Similar Applications