SX-Suite (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ของ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) V3

กำหนดค่า ควบคุมสั่งการ และบำรุงรักษาเซ็นเซอร์ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

SX-Suite V3.0 (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

_x000D_ _x000D_

 

_x000D_ _x000D_

SX-Suite V3.0 (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานเพื่อ

_x000D_ _x000D_

กำหนด ควบคุมสั่งการ และบำรุงรักษา

_x000D_ _x000D_

เซ็นเซอร์ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

_x000D_ _x000D_

ประกอบด้วย SX-Suite Online/Laboratory (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์):

_x000D_ _x000D_

ใบอนุญาต 1 ใบใช้ได้กับพีซี 1 เครื่องพร้อมเซ็นเซอร์สูงสุด 4 ตัว

_x000D_ _x000D_

หรือ

ประกอบด้วย SX-Suite Multipoint (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์):

_x000D_ _x000D_

ใบอนุญาต 1 ใบใช้ได้กับพีซี 1 เครื่อง เซ็นเซอร์มัลติพอยต์ 1 ตัว

_x000D_ _x000D_

และหัววัดมัลติพอยต์สูงสุด 9 หัว

_x000D_ _x000D_

รวมถึง:

_x000D_ _x000D_

SX-Suite Cam (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

_x000D_ _x000D_

SX-Suite Conveyor Belt (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

_x000D_ _x000D_

SX-Suite Mix (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

_x000D_ _x000D_

SX-Suite Move Detect (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

SX-Suite (ซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ของ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) V3