SX-AutoCal XS ของ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

ฟังก์ชันการสอบเทียบอัตโนมัติ

ฟังก์ชันการสอบเทียบช่วยให้สามารถใช้งานโมเดลการพัฒนาและการบำรุงรักษาการสอบเทียบได้ ด้วยความช่วยเหลือและความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด_x000D_ ใบอนุญาต 1 ใบใช้ได้กับพีซี 1 เครื่องพร้อมเซ็นเซอร์สูงสุด 2 ตัว

SX-AutoCal XS ของ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)