อุปกรณ์เสริมXL

ผ่านตัวกลางต่าง ๆ ไปยังตัวอย่าง

อุปกรณ์เสริมXL สำหรับ NIRFlex Solids เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดตัวอย่างจำนวนมากหรือผงในถุงพลาสติกโดยไม่ต้องสัมผัสกับตัวอย่าง

อุปกรณ์เสริมXL