ฝาปิดสุญญากาศ P-6

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการทำงานกับตัวอย่างได้พร้อมกันสูงถึง 6 ตัวอย่าง

การระเหยสูงสุด 6 ตัวอย่างพร้อมกัน ปิดตัวอย่างให้แน่นด้วยฝาปิดสุญญากาศ

ฝาปิดสุญญากาศ P-6