ชุดเซ็นเซอร์วัดระดับในถัง

สำหรับการใช้งานเครื่องมืออย่างราบรื่น

เซ็นเซอร์จะแจ้งเตือนผู้ใช้ เมื่อถังว่างเปล่าหรือถังล้น ด้วยวิธีการนี้ เซ็นเซอร์จะขจัดความสูญเสียในการวัดที่อาจเป็นผลมาจากการจ่ายของเหลวที่ขาดหายไป_x000D_ และหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการอันเนื่องมาจากการล้นของถัง

ชุดเซ็นเซอร์วัดระดับในถัง