อุปกรณ์เสริมการระเหิด

เปลี่ยน B-585 ของคุณเป็นการจัดเรียงอุปกรณ์สำรับการระเหิด

เปลี่ยน Glass Oven B-585 Kugelrohr (เครื่องกลั่นแยกแบบลำดับส่วน) และเครื่องทำแห้งของคุณไปเป็นรุ่นการระเหิด อุปกรณ์เสริมการระเหิดถูกใช้ในการทำให้สารบริสุทธิ์

อุปกรณ์เสริมการระเหิด