โมดูลดูดมาตรฐานสำหรับหลอดตัวอย่าง 300 mL/micro

เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่

โมดูลแก้วดูดไอกรดนี้เหมาะสำหรับหลอดตัวอย่าง 6 ช่อง (300 mL / Micro) สำหรับ SpeedDigester (เครื่องย่อยความเร็วสูง)

โมดูลดูดมาตรฐานสำหรับหลอดตัวอย่าง 300 mL/micro